Reclamemateriaal verspreiden

In grote delen van gemeente Noordwijk is het toegestaan om reclamemateriaal, zoals flyers, folders of samples te verspreiden. Voor het toeristisch kerngebied in de woonplaats Noordwijk geldt echter een verbod voor dergelijke activiteiten.

Het is verboden om gedrukte of geschreven stukken, afbeeldingen of goederen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken op de volgende door het college aangewezen gebieden en wegen: het strand, Rudolf Tappenbeckweg, Koningin Wilhelmina Boulevard, Koningin Astrid Boulevard, Zeereep, Vuurtorenplein, De Grent en Palaceplein. Van dit verbod kan ontheffing worden verleend door het college van burgemeester en wethouders.

De gemeente let op de gevolgen voor openbare orde en zedigheid. Reclame mag bijvoorbeeld geen opruiend karakter hebben of seksueel getinte afbeeldingen bevatten.

U moet goed rekening houden met de volgende bepaling uit de Afvalstoffenverordening: “Degene die in de openbare ruimte reclamebiljetten of ander promotiemateriaal onder het publiek verspreidt, is verplicht deze of de verpakking daarvan terstond op te ruimen of te laten opruimen, indien deze in de omgeving van de plaats van uitreiking op de weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats door het publiek worden weggeworpen.” Deze bepaling is altijd van toepassing, dus ook als er voor de activiteit geen APV-ontheffing nodig is.

Aan de aanvraag zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt een ontheffing aanvragen via het aanvraagformulier Ontheffing flyeren/samplen. Dit formulier kunt u downloaden en ingevuld naar ons toesturen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl