Alcohol schenken en verkopen

De leidinggevende van een horecagelegenheid moet in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning. De Drank- en horecawet schrijft dit voor. Deze vergunning moet zijn afgegeven door de burgemeester.

Drank- en horecavergunning

U hebt een drank- en horecavergunning nodig als u alcoholische drank verkoopt in een horecagelegenheid, zoals bijvoorbeeld: 

 • horecabedrijf (café of restaurant);
 • sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant;
 • cafetaria of snackbar;
 • slijterijen;
 • paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines.

Voorwaarden

Leidinggevenden moeten aan sommige eisen voldoen. Onder andere:

 • een minimumleeftijd van 21 jaar hebben;
 • niet onder curatele staan of van slecht levensgedrag zijn;
 • binnen de laatste 5 jaar geen vrijheidsstraf van minimaal 6 maanden hebben gehad;
 • een bewijsstuk van kennis hebben en inzicht hebben in de sociale hygiëne (verklaring SVH onderwijscentrum). 

Wordt de vergunning afgegeven aan een stichting of vereniging? Als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, leerzame, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard? Dan kan de gemeente regels aan de vergunning verbinden om ongewenste concurrentie te voorkomen. Ook zal de vereniging een bestuursreglement moeten vaststellen. Daarin moet duidelijk staan, dat het schenken en verkopen van alcoholhoudende drank op een verantwoorde wijze gebeurt.

Voordat de gemeente een vergunning afgeeft, doet de gemeente een controle. Een controle of de inrichting voldoet aan de in de Drank- en horecawet gestelde eisen. En of de op de aanvraag vermelde personen voldoen aan de in de Drank- en horecawet gestelde eisen. U moet een drank- en horecavergunning aanvragen als:

 • u een horeca- of slijtersbedrijf wilt starten;
 • u alcoholhoudende drank wilt schenken als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, leerzame, levensbeschouwelijke- of godsdienstige aard;
 • u een drank- en horecavergunning heeft en de juridische vorm van uw onderneming verandert;
 • u een drank- en horecavergunning heeft en een andere persoon de onderneming overneemt;
 • u een drank- en horecavergunning heeft en u stelt in de onderneming één of meer nieuwe leidinggevenden aan;
 • u een drank- en horecavergunning heeft en de inrichting op zo’n manier verandert, dat deze niet langer overeenkomt met de omschrijving in de vergunning. 
Aanpak

U kunt een drank- en horecavergunning aanvragen met de daarvoor vastgestelde formulieren Drank- en Horecawet:

Deze formulieren kunt u downloaden en met bijbehorende gegevens persoonlijk bij de gemeente inleveren. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Zij zullen u dan doorverbinden met een medewerker van het team Vergunning, toezicht en handhaving.

Om de aanvraag goed te kunnen beoordelen, zijn ten minste de volgende gegevens nodig:

 • De ingevulde formulieren.
 • Een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Een geldig legitimatiebewijs van alle op de vergunning vernoemde personen.
 • Een geldige verklaring van Sociale Hygiëne van alle op de vergunning genoemde personen.
 • Een geldige verklaring van Sociale Hygiëne van de in een bepaalde juridische vorm genoemde personen. Bijvoorbeeld een eenmanszaak of BV.
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst van iedere leidinggevende die bij u werkt.
 • De statuten en een bestuursreglement waarin een verantwoorde manier van het schenken of verkopen van alcohol staat. Dit is alleen nodig als het gaat om een stichting of een vereniging op ideële basis.
 • Een schriftelijk bewijs dat iedere lokaliteit een ventilatie met machines heeft die aan de gestelde norm voldoet.
 • Een schriftelijk bewijsstuk dat de aanvrager over het horecapand kan beschikken. 

Afhankelijk van de situatie kan extra informatie nodig zijn.

De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen als u een drank- en horecavergunning aanvraagt.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een drank- en horecavergunning bedragen € 312,85.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De burgemeester moet binnen 13 weken na ontvangst op de aanvraag beslissen. Het is echter mogelijk dat in bepaalde situaties deze beslissingstermijn moet worden opgeschort. Informatie daarover ontvangt u tijdens de behandeling van de aanvraag.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.