Nieuwe gemeente, nieuwe ploeg

Het college burgemeester en wethouders is het eerste college van de nieuwe gemeente Noordwijk. 

Groep mensen

Nieuwe ploeg leidt nieuwe gemeente

Per 1 januari 2019 zijn gemeente Noordwijk en gemeente Noordwijkerhout namelijk opgegaan in de nieuwe gemeente Noordwijk, met de kernen Noordwijk Binnen, Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout en De Zilk. 

Dagelijks bestuur

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente Noordwijk. Het college werkt op basis van een coalitieakkoord en de collegeagenda. Het college startte op 1 januari 2019. De bestuursperiode duurt tot maart 2022. 

Waarnemer

Het Noordwijks’ college kent 4 wethouders. De burgemeester is een waarnemer. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat er een ‘vaste burgemeester’ wordt aangesteld. In de loop van 2019 bereiden gemeente en de commissaris van de Koning dit voor.

Commissaris van de Koning

De commissaris van de Koning bewaakt in zijn rol als Rijksorgaan de kwaliteit van alle benoemingsprocedures voor burgemeesters in Zuid-Holland. Dus ook die in Noordwijk. 

Samenspel

Tijdens de procedure voert hij  daarvoor gesprekken met de vertrouwenscommissie, die de gemeenteraad vertegenwoordigt. Hij adviseert daarna de minister van Binnenlandse Zaken over de procedure.

Links