Raadsperiode 2022 - 2026. College van Burgemeester en Wethouders

Dagelijks bestuur

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente Noordwijk. Het college werkt op basis van een coalitieakkoord: ‘Recht zo die gaat - De inwoner als loods van het gemeentebestuur’. 

Het huidige college startte begin juli 2022. De bestuursperiode duurt tot maart 2026. Het college hecht aan collegiaal bestuur en zoekt de samenwerking met de samenleving. Daar staat de ‘inwoner’ voor in de titel van het akkoord. De collegeleden zoeken naar zo breed mogelijk draagvlak voor aanpakken en oplossingen. Zowel binnen de gemeenteraad als in de samenleving. 

Het college heeft oog voor de onzekere tijden waarin de Noordwijkse samenleving zich bevindt en is zich ervan bewust dat alleen door met elkaar in gesprek te zijn en te blijven we de koers kunnen bepalen. 

Links