W.J.M. (Charlotte) Meiland

Fractie

GroenLinks, raadslid, lid Auditcommissie, voorzitter commissie Welzijn, lid Agendacommissie

Nevenfuncties bezoldigd

  • Senior Global Partner Alliance Manager bij Va-Q-tec
  • Commissielid voor Water Natuurlijk bij het Hoogheemraadschap van Rijnland

Nevenfuncties onbezoldigd

  • Algemeen bestuurslid stichting ISRAA

Contactgegevens

E-mailadres:                      c.meiland@raadnoordwijk.nl
Telefoonnummer:            +31 6 24 73 57 84