De Regenboog winnaar 2022

Tijdens de vergadering van de Kinderraad presenteerden leerlingen van drie Noordwijkse basisscholen hun voorstellen voor een mooier Noordwijk. Ze gingen met elkaar in debat en stemden over welk voorstel ze het beste vonden. 

Kinderraad

De Regenboog winnaar

De Kinderraad koos voor het plan van de Regenboog school. Daar ging een spannende stemming aan vooraf. Na de 1e stemronde hadden de plannen van De Regenboog en de Zeehonk/Wakersduin school namelijk evenveel stemmen. Na een 2e stemronde kwam het plan van De Regenboog als de winnaar uit de bus. 
De Egelantier school had een plan gemaakt voor evenementen voor eenzame ouderen. De Zeehonk/Wakersduin school diende een voorstel in voor het opknappen van een speelplaats zodat die ook aantrekkelijk zal zijn voor oudere kinderen. 

3.000,-

Het winnende voorstel van De Regenboog zal door de gemeente worden uitgevoerd. Daarvoor stelt de gemeente 3.000,- beschikbaar. Om daarvoor in aanmerking te komen moest het plan voor zoveel mogelijk kinderen in Noordwijk zijn, en het plan moet liefst binnen een jaar te realiseren en uitvoerbaar zijn.

Net echt

De vergadering van de Kinderraad vond, net zoals de gemeenteraadsvergaderingen, plaats in De Duinpan in De Zilk. De vergadering werd voorgezeten door burgemeester Wendy Verkleij, zij werd bijgestaan door de kinderburgemeester Tess van Eijk.