< Terug naar de vorige pagina

Zorg & ondersteuning

Uitgangspunt voor de gemeente Noordwijk is dat inwoners op eigen kracht mee doen. Als dat niet lukt zorgen we voor elkaar. We zien om naar elkaar. Is er dan nog meer nodig dan zetten we hulpverleners in. Zorg moet goed en toegankelijk zijn.

Doelstellingen

  1. Een adequaat voorliggend veld aan voorzieningen en preventieve maatregelen.
  2. De toegang tot zorg en ondersteuning is laagdrempelig, duidelijk en toegankelijk voor iedereen.
  3. We bieden passende hulp en ondersteuning.
  4. Jeugd en jongeren op school ondersteund.