Afgezette gebieden betreden

De gemeente kan een terrein of gebied afzetten in het belang van de openbare veiligheid. Of om ongeregeldheden te voorkomen. Tijdens een afzetting mag je dat gebied niet in. Moet je toch in een door de gemeente afgezet gebied zijn? Dan kan je ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Zwaarwegende redenen

De gemeente heeft een gebied of terrein niet voor niets afgesloten. Alleen als er zwaarwegende redenen voor zijn, kan de gemeente een ontheffing van het betredingsverbod verlenen.

Aanpak

Een ontheffing vraag je aan bij de gemeente per e-mail via gemeente@noordwijk.nl of per brief. In de aanvraag vermeld je:

  • welk gebied je in wilt;
  • waarom je het gebied in wilt;
  • wanneer en hoe je het gebied in wilt;
  • hoe lang je in het gebied wilt zijn;
  • met wie je het gebied in wilt.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag betaal je € 350,90. Deze kosten betaal je ook als de aanvraag wordt afgewezen.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op jouw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. Je kan bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.