Regels gebruik woningen

De Beleidsnotitie Gebruik Woningen Noordwijk 2020 (pdf) heeft als doel om woningen te behouden voor de woningvoorraad. En geeft duidelijke regels over het gebruik van woningen. De notitie gaat over het gebruik van ‘gewone’ burgerwoningen in de gemeente Noordwijk. Het beleid geldt niet voor bedrijfswoningen, zomerhuisjes, bijgebouwen bij woningen, recreatieparken, pensions en hotels.

Infographic beleid gebruik woningen (pdf)

Wonen waar gewoond moet worden

Recreatieve (toeristische) verhuur van woningen met een woonbestemming is de laatste jaren erg in trek. Ook in de gemeente Noordwijk is deze ontwikkeling merkbaar en dit heeft effect op de woningmarkt. Woningen zijn door toeristische verhuur niet beschikbaar voor woningzoekenden. Ook komt door toeristische verhuur in woonwijken of appartementencomplexen de leefbaarheid onder druk te staan. Daarom heeft de gemeente beleid gemaakt waarbij het uitgangspunt is en blijft: woningen zijn bedoeld om in te wonen en moeten behouden worden voor de woningvoorraad.

Kleine verruimingen

Toeristische verhuur en recreatief gebruik van woningen is nu niet toegestaan. En in het verleden ook nooit toegestaan. Met het beleid maken we wel een aantal kleine verruimingen mogelijk. Bijvoorbeeld vakantieverhuur van de eigen woning tot maximaal 30 dagen per kalenderjaar. En eigen recreatief gebruik van een eigen woning in een aangewezen zone in Noordwijk aan Zee.

Registratienummer voor toeristische verhuur

De gemeente Noordwijk heeft sinds juni 2022 een registratieplicht voor toeristische verhuur van woningen. Een registratienummer aanvragen, kan bij het Registratiesysteem Toeristische verhuur op toeristischeverhuur.nl. Dit geldt bijvoorbeeld voor Bed & Breakfast en het maximaal 30 dagen toeristisch verhuren van de eigen woning. Voor recreatiewoningen en hotelkamers is een registratienummer niet verplicht.

Communicatiecampagne

De gemeente Noordwijk heeft de registratieplicht nog niet gecommuniceerd buiten de publicatie van de Beleidsnotitie Gebruik Woningen Noordwijk 2020 (pdf) en Verordening beheer woningvoorraad Noordwijk 2024 om. Dit komt omdat het paraplubestemmingsplan nog niet is vastgesteld door de gemeenteraad. In het paraplubestemmingsplan wordt het beleid Gebruik Woningen Noordwijk verankerd. Zolang dit nog niet is gebeurd, gelden de regels van de huidige bestemmingsplannen boven de regels uit het beleid. Het kan zijn, dat je nu nog een vergunning moet aanvragen voor bijvoorbeeld Bed & Breakfast.

Als het paraplubestemmingsplan is vastgesteld, volgt een uitgebreide communicatiecampagne. Zodat iedereen op de hoogte wordt gesteld van alle wijzigingen en verplichtingen. Daarna zorgen wij ervoor, dat je ruim de tijd krijgt om hieraan te voldoen.

Wat zijn de regels voor toeristische verhuur van jouw woning?

In de Verordening beheer woningvoorraad Noordwijk 2024 en het Bestemmingsplan Parapluplan Gebruik Woningen zijn de regels vastgelegd. Bekijk de Infographic beleid gebruik woningen (pdf) of de toegankelijke versie voor wat er mag, en hoe dit mag. Bekijk ook de regels in het kort:

Bed & Breakfast in bebouwd gebied

 • Let op! Bed & Breakfast moet passen in het huidige lokale bestemmingsplan totdat het paraplubestemmingsplan is vastgesteld. Het kan zijn, dat u hiervoor nu nog een vergunning moet aanvragen.
 • Tot maximaal 4 personen.
 • Kort verblijf.
 • Ondergeschikt deel van de woning.
 • Hoofdbewoner woont permanent in de woning en is aanwezig tijdens de verhuur.
 • Je betaalt toeristenbelasting, Dit gaat niet automatisch. Het betalen van toeristenbelasting moet je apart aangeven bij Belastingen Bollenstreek per e-mail. Kijk voor meer informatie op belastingenbollenstreek.nl.
 • Je hebt een registratienummer nodig. Een registratienummer aanvragen is gratis en je ontvangt dit direct. Je vraagt een registratienummer aan voor jouw eigen woning bij het Registratiesysteem Toeristische verhuur op toeristischeverhuur.nl. Je vermeld in elke publicatie en advertentie voor de vakantieverhuur van jouw woning het registratienummer. Verhuur je via een verhuurplatform? Geef dan het registratienummer aan hun door.

Bed & Breakfast in agrarisch/landelijk gebied

 • Let op! Bed &Breakfast moet passen in het huidige lokale bestemmingsplan totdat het paraplubestemmingsplan is vastgesteld. Het kan zijn, dat u hiervoor nu nog een vergunning moet aanvragen.
 • Tot maximaal 8 personen en maximaal 4 kamers van de woning.
 • Kort verblijf.
 • Ondergeschikt deel van de woning.
 • Hoofdbewoner woont permanent in de woning en is aanwezig tijdens de verhuur.
 • Je betaalt toeristenbelasting, Dit gaat niet automatisch. Het betalen van toeristenbelasting moet je apart aangeven bij Belastingen Bollenstreek per e-mail. Kijk voor meer informatie op belastingenbollenstreek.nl.
 • Je hebt een registratienummer nodig. Een registratienummer aanvragen is gratis en ontvang je direct. Je vraagt een registratienummer aan voor jouw eigen woning bij het Registratiesysteem Toeristische verhuur op toeristischeverhuur.nl. Je vermeld in elke publicatie en advertentie voor de vakantieverhuur van jouw woning het registratienummer. Verhuur je via een verhuurplatform? Geef dan het registratienummer aan hun door.

Vakantieverhuur van jouw woning

 • Tot maximaal 30 dagen per kalenderjaar.
 • Maximaal 1 huishouden of 4 personen.
 • De hoofdbewoner woont gedurende de rest van het jaar permanent in de woning. 
 • Je hebt een registratienummer nodig. Je vraagt een registratienummer aan voor jouw eigen woning bij het Registratiesysteem Toeristische verhuur op toeristischeverhuur.nl. Je vermeld in elke publicatie en advertentie voor de vakantieverhuur van jouw woning het registratienummer. Verhuur je via een verhuurplatform? Geef dan het registratienummer aan hun door. 
 • Je adverteert of publiceert jouw woning niet meer nadat deze 30 dagen is verhuurd.
 • Je betaalt toeristenbelasting, Dit gaat niet automatisch. Dit gaat niet automatisch. Het betalen van toeristenbelasting moet je apart aangeven bij Belastingen Bollenstreek per e-mail. Kijk voor meer informatie op belastingenbollenstreek.nl.
 • Je meldt de toeristische verhuur per keer dat je jouw woning verhuurt.
 • Je doet jouw melding voordat jouw gasten arriveren. Meer informatie over hoe en waar je deze melding moet doen, volgt nog.

Ook belangrijk voor vakantieverhuur

 • Maak van tevoren duidelijke afspraken zodat jouw gasten geen overlast veroorzaken. Die afspraken kunnen gaan over bijvoorbeeld het afval en geluid. 
 • Licht ook de buren vooraf in en laat een telefoonnummer achter. Zo kan jij of iemand anders namens jou, ingrijpen bij overlast. 
 • Jouw woning is brandveilig.

Kamerverhuur (inwoning)

 • Maximaal 2 personen.
 • Langdurig verblijf.
 • Ondergeschikt deel van de woning.
 • Hoofdbewoner woont permanent in de woning tijdens de verhuur.
 • Voor kamerverhuur is een omzettingsvergunning nodig. Lees op onze pagina Samenvoegen, onttrekken of omzetten van een woning hoe je deze vergunning kan aanvragen.

2e woning

 • De eigenaar van de woning heeft ergens anders het hoofdverblijf.
 • 2e woning voor eigen gebruik is uitsluitend toegestaan binnen de ‘Zone recreatiewoning voor eigen gebruik (pdf)’ in de kern Noordwijk aan Zee.
 • Aanvullend geldt dat vakantieverhuur tot maximaal 30 dagen per kalenderjaar is toegestaan. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor vakantieverhuur.
 • Je betaalt toeristenbelasting en forensenbelasting, Dit gaat niet automatisch. Het betalen van toeristenbelasting moet je apart aangeven bij Belastingen Bollenstreek per e-mail. Kijk voor meer informatie op belastingenbollenstreek.nl.

Short Stay

 • Maximaal 1 huishouden.
 • 7 nachten tot 6 maanden.
 • De eigenaar van de woning heeft ergens anders het hoofdverblijf.
 • Voor Short Stay is een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan en een onttrekkingsvergunning nodig.

Boetes bij overtreding

Je mag jouw huis of een deel van jouw huis verhuren aan toeristen. Maar daar gelden dus duidelijke regels voor. Dit om woningen te behouden om in te wonen en onze gemeente leefbaar te houden. Als jij je niet aan de regels voor het verhuren houdt, kan je een forse boete krijgen. Kijk bij artikel 13 van de Verordening beheer woonvoorraad Noordwijk 2024 voor het overzicht van de boetes.

Nog vragen?

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op per e-mail. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000 en vraag naar ons team Wonen.