< Terug naar vorige pagina

Beleid gebruik woningen

BELEID GEBRUIK WONINGENJuridisch kaderToeristen
belasting
Max. aantal
personen
Max. gebruik
/verblijf
Oppervlakte
t.b.v. verhuur
VergunningBewoning
Bed & Breakfast in bebouwd gebiedBestemmingsplanJaMax. 4
personen
Hele jaar voor
kortstondig
verblijf
Ondergeschikt
deel van de
woning (max. 50
m2)
Nee, wel
registratie
Hoofdbewoner
woont
permanent in
de woning
Bed & Breakfast in landelijk gebiedBestemmingsplanJaMax. 8
personen
Hele jaar voor
kortstondig
verblijf
Ondergeschikt
deel van de
woning (max.
4 kamers)
Nee, wel
registratie
Hoofdbewoner
woont
permanent in
de woning
VakantieverhuurBestemmingsplan
Huisvestings-
verordening
JaMax. 1
huishouden
of 4
personen
Max. 30 dagen
per kalenderjaar
Gehele woningNee, wel
registratie en
meldplicht
Hoofdbewoner
woont
gedurende rest
van het jaar in
de woning
KamerverhuurBestemmingsplan
Huisvestings-
verordening
NeeMax. 2
personen
Hele jaar voor
langdurig
verblijf
Max. 2 personen
én ondergeschikt
deel van de
woning
Ja,
omzettings-
vergunning
Hoofdbewoner
woont
permanent in
de woning
2e woning eigen gebruik in zoneBestemmingsplan
Huisvestings-
verordening
Ja (en forensen-
belasting)
Max. 1
huishouden
(uitsluitend
door eigenaar)
Hele jaar voor
periode(s)
recreatief
verblijf
Gehele woningNeeEigenaar heeft
elders het
hoofdverblijf
Short StayBestemmingsplan
Huisvestings-
verordening
Beleidsregels
NeeMax. 1
huishouden
7 nachten tot 6
maanden
Gehele woningJa,
omgevings- en
ontrekkings-
vergunning
Eigenaar heeft
elders het
hoofdverblijf