Puinbak of container neerzetten

Wil je een puinbak of container op een openbare plaats neerzetten? Dan moet je rekening houden met de daarvoor geldende algemene regels. Als wordt voldaan aan deze regels is er geen vergunning nodig. Als de puinbak of container langer dan 14 dagen blijft staan, heb je daar een omgevingsvergunning voor nodig.

Geldende algemene regels

De regels voor het plaatsen van een puinbak of container op een openbare plaats staan in het Algemeen aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2021.

Belangrijkste regels

Voor het plaatsen van een puinbak of container moet je met de volgende regels rekening houden:

 • Een puinbak of container mag niet groter zijn dan 2,4 meter breed, 4,5 meter lang en 2,75 meter hoog.
 • Een puinbak of container mag niet langer dan 14 dagen blijven staan. Je mag de puinbak of container niet plaatsen volgend op een voorgaande puinbak of container zonder een pauze van minimaal 14 dagen.
 • Je mag een puinbak of container niet plaatsen op minder dan 50 meter van een andere puinbak of container.
 • Je mag een puinbak of container niet plaatsen op een marktterrein, evenementlocatie, kinderspeelplaats, zandbak, plantsoen of speelweide.
 • Plaats je een puinbak of container (gedeeltelijk) op de stoep? Dan moet dat op zo’n manier gebeuren, dat er op die stoep altijd een vrije doorgang voor voetgangers van minimaal 1,8 m breed is.
 • Plaats je een puinbak of container op de stoep? Dan moet je de stoep op doelmatige wijze tegen overbelasting beschermen. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van rijplaten.
 • Plaats je een puinbak of container op een voor parkeren bestemde plaats? Dan moet dat op zo’n manier gebeuren dat er hoogstens 2 parkeervakken worden bezet.
 • Je mag een puinbak of container niet plaatsen op een parkeerplaats bestemd voor speciale doelgroepen. Zoals gehandicaptenparkeerplaatsen, laad- en losplaatsen en oplaadplaatsen voor elektrische auto’s.
 • Zet liever geen puinbak of container op een betaald-parkeerplaats gezet. Is een andere plek niet mogelijk? Dan moet je dit melden aan Parkeerservice Noordwijk en aan Belastingen Bollenstreek. De gederfde parkeerinkomsten kunnen in rekening worden gebracht.
 • Je moet een puinbak of container op zo’n manier plaatsen, dat alle in- en uitgangen van bedrijven, winkels en woningen vrij toegankelijk zijn.
 • Je moet een puinbak of container op zo’n manier plaatsen, dat er geen belemmering is van de vrije doorgang van rijdend verkeer.
 • Je mag door het plaatsen een puinbak of container het uitzicht voor het verkeer niet op zo’n manier beïnvloeden dat daardoor gevaarlijke situaties ontstaan.
 • Elke puinbak of container moet altijd goed te zien zijn voor gebruikers van het publiek terrein. Dus ook ’s nachts. Zodat het object geen gevaar vormt voor voorbijgangers. Hiervoor moet je voldoen aan de “Richtlijnen voor het markeren van onverlichte obstakels” (CROW-richtlijn 130).
 • Je moet voldoende maatregelen treffen om te voorkomen dat voorwerpen of stoffen uit de container of puinbak vallen of waaien. Maak je bij het storten van vuil vanaf een hoger gelegen verdieping geen gebruik van een gesloten stortkoker? Dan moet je de container met dekzeilen en schotten afschermen. Afschermen op zo’n manier, dat geen gevaar ontstaat voor anderen. En dat anderen geen last hebben van opwaaiend stof.
 • Je moet de directe omgeving van een puinbak of container schoonhouden.
 • Op 31 december mag er in een open container of puinbak geen brandbaar materiaal zijn opgeslagen.
 • Als je een puinbak of container (deels) op gemeentegrond plaatst, moet je dat melden aan Belastingen Bollenstreek. Dit moet in verband met mogelijke heffing van precariobelasting.

Omgevingsvergunning

Als een puinbak of een container langer dan 14 dagen blijft staan, is er een omgevingsvergunning nodig. Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem daarom contact op met het Bouwloket van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH).

Blijft een puinbak of container korter dan 14 dagen staan maar is het voor jou niet mogelijk de puinbak of container te plaatsen volgens de algemene geldende regels? Dan kan je ook ervoor kiezen een omgevingsvergunning bij de ODWH aan te vragen. Aan die vergunning zijn dan maatwerkvoorschriften verbonden.