Object op de openbare weg plaatsen

Wil je op, aan of boven de openbare weg een object plaatsen? Dan heb je vaak een APV-vergunning of omgevingsvergunning nodig. Soms is geen vergunning nodig als je voldoet aan sommige standaardvoorschriften. Welke regels gelden, hangt onder andere af van het soort object en de tijd dat het object aanwezig is.

APV-vergunning

Als er geen omgevingsvergunning nodig is voor het plaatsen van het object, is er vaak wel een APV-vergunning nodig op grond van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 (APV). Denk daarbij aan uitstallingen zoals kledingrekken en objecten zoals een gestempeld voertuig, een bouwhek of een reclameobject. Een APV-vergunning vraag je aan bij de gemeente.

Aanvraagformulier objectvergunning (pdf) downloaden

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een APV-vergunning betaal je € 140,30. Deze kosten betaal je ook als de aanvraag wordt afgewezen.

Meer informatie

Bel voor meer informatie over een APV-vergunning met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000.

Vergunningsvrij

Er is geen vergunning nodig voor het plaatsen van:

 1. Voorwerpen of stoffen. Die u, incidenteel, na zonsopgang op een openbare plaats (geen rijbaan of betaald parkeerplaats) plaatst en diezelfde dag voor zonsondergang weer verwijdert.
 2. Een op het strand geplaatste tafel, bank, kist of paal. Of een op het strand geplaatst windscherm of strandtentje.
 3. Door of namens de gemeente geplaatste aanplakborden of digitale panelen voor verkiezingen van publiekrechtelijke organen.
 4. Bouwwerken voor infrastructuur of openbare voorziening. Zoals bedoeld in artikel 2 lid 18 van Bijlage II behorende bij het Besluit omgevingsrecht (Bor).
 5. Borden voor een bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit.
 6. Bouwsteigers zonder omgevingsvergunning. Bijvoorbeeld steigers voor onderhoudswerkzaamheden, voor zover niet langer dan 14 dagen aanwezig.
 7. Een puinbak of container met inbegrip van de daarin opgeslagen roerende goederen. Op voorwaarde dat deze niet langer dan 14 dagen aanwezig is.
 8. Vlaggen, wimpels, vlaggenmasten en spandoeken.
 9. Kerstbomen. Geplaatst en aanwezig in de periode 1 december tot en met 30 december.

Voor het plaatsen van de bedoelde voorwerpen gelden wel algemene voorschriften waar je jezelf aan moet houden! Die voorschriften staan in het Algemeen aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2021.

Meer informatie

Bel voor meer informatie over vergunningsvrij objecten plaatsen met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000.

Omgevingsvergunning

Is een object op een openbare plaats gezet voor een activiteit waarvoor een omgevingsvergunning voor bouwen is afgeven? Bijvoorbeeld voor de bouw van een woning of een grote renovatie? Dan is het plaatsen van het object vaak al meegenomen in de omgevingsvergunning volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Je hoeft dan geen aparte vergunning aan te vragen. Denk hierbij aan het plaatsen van een steiger bij de bouw van een woning. Of het plaatsen van bouwmaterialen op een werkterrein.

Ook als een object langer dan 31 dagen op dezelfde plaats blijft staan, is vaak een omgevingsvergunning nodig. Denk daarbij aan een vlaggenmast of reclamebord. 

Online een omgevingsvergunning aanvragen via omgevingsloket.nl 

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Kijk op odwh.nl voor meer informatie. Of neem contact op met het Bouwloket van de ODWH:

 • Per telefoon via +31 71 40 83 200 op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 – 12:00 uur. Buiten openingstijden kan je een terugbelverzoek achterlaten.
 • Per e-mail via infobouwen@odwh.nl.