Gevels reinigen

Wil je de gevel van jouw gebouw reinigen? Dan moet je dit melden. Dit doe je bij het Omgevingsloket.

Online een melding doen via omgevingswet.overheid.nl

Watervergunning

Werk je vlak bij open water, zoals een sloot? Het afvalwater mag daar niet in terechtkomen. Kan je dit niet voorkomen? Dan heb je misschien een watervergunning nodig. Die kan je ook aanvragen via het Omgevingsloket.

Monument

Is jouw pand aangemerkt als een monument? Dan kan op grond van de Omgevingswet of de Erfgoedverordening Noordwijk 2024 ook een vergunning nodig zijn. Doe hiervoor de vergunningcheck via het Omgevingsloket.

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem voor meer informatie contact op met de ODWH via +31 71 40 83 100. Of kijk op odwh.nl.