Watervergunning aanvragen

Je hebt een watervergunning nodig als je grondwater, regenwater, afvalwater of oppervlaktewater gebruikt. Een watervergunning vraag je aan bij het Omgevingsloket.

Online een watervergunning aanvragen via omgevingswet.overheid.nl

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem voor meer informatie contact op met de ODWH via +31 71 40 83 100. Of kijk op odwh.nl.