Groot voertuig parkeren

Is een voertuig (met inbegrip van de lading) langer dan 6 meter en/of hoger dan 2,4 meter? Dan is het een groot voertuig. Denk daarbij aan touringcars, vrachtwagens, maar ook grote bedrijfsbussen. Het parkeren van een groot voertuig kan hinderlijk en zelfs gevaarlijk zijn. Daarom gelden er speciale regels voor het parkeren van grote voertuigen.

Waar en wanneer mag ik parkeren?

Je mag een groot voertuig parkeren:

 • op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks tussen 8.00 – 18.00 uur gedurende ten hoogste 1 uur;
 • gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid ter plaatse nodig is;
 • op de door het college aangewezen parkeergelegenheden.

De volgende parkeergelegenheden zijn aangewezen:

 • Het ’s- Gravendijckplein.
 • De als zo aangegeven parkeerstrook langs de ’s-Gravendijckseweg, ongeveer ter hoogte van het perceel ’s-Gravendijckseweg 39.
 • Het als zo aangegeven parkeerterrein voor bussen en vrachtwagens aan de Zilkerduinweg. Let op: hiervoor is wel een parkeervergunning nodig! Kijk voor meer informatie op de website van Parkeerservice Noordwijk.
 • Het parkeerterrein aan De Brink, waar parkeren is toegestaan voor bussen en touringcars voor een periode van maximaal 48 uur. Waarbij een periode alleen als onderbroken geldt na een afwezigheid van ten minste 24 uur.
 • Het parkeerterrein aan de Duinwetering (naast het Northgo College) waar parkeren is toegestaan voor bussen en touringcars voor een periode van maximaal 48 uur. Waarbij een periode alleen als onderbroken geldt na een afwezigheid van ten minste 24 uur.

Uitzondering voor kampeervoertuigen

Voor (grote) kampeervoertuigen zoals campers en caravans gelden andere regels. Kijk hiervoor op onze pagina Caravan, camper of aanhanger parkeren op openbare weg.

Ontheffing aanvragen

Wil je toch een groot voertuig op een andere plek in het dorp parkeren? Of wil je ergens langer parkeren? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente. Maar let op: alleen in bijzondere situaties kan het college van burgemeester en wethouders ontheffing verlenen. Denk bijvoorbeeld aan een ontheffing voor een regiewagen bij filmopnamen of een bedrijfswagen van een calamiteitendienst.

Bel voor het aanvragen van een ontheffing met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Zij verbinden jou dan door met een medewerker van het team Vergunning, toezicht en handhaving (VTH). Geef de volgende informatie door:

 • waar je het voertuig wilt neerzetten;
 • het soort voertuig;
 • de grootte van het voertuig;
 • waarom je het voertuig op de openbare weg wilt parkeren;
 • waarom jouw situatie heel anders is dan die van alle andere mensen met een groot voertuig;
 • wanneer je het voertuig op de openbare weg wilt parkeren;
 • hoelang je het voertuig op de openbare weg wilt parkeren.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag betaal je € 350,90. Deze kosten betaal je ook als de aanvraag wordt afgewezen.