Parkeervergunning vereniging/stichting

Per 1 mei 2024 is de parkeervergunning voor verenigingen/stichtingen aangepast. Een vereniging of stichting kan dan nog steeds voor maximaal € 1500,- parkeren met de vergunning. Maar er wordt voortaan per minuut afgerekend, in plaats van standaard een parkeeractie van 3 uur (€ 1,-). Een uur parkeren kost € 0,33. Als de maximum limiet van € 1500,- is bereikt, kunnen er geen parkeeracties meer worden gestart.

Saldo

Als vergunninghouder moet je (nog steeds) zorgen voor saldo op het account om parkeeracties te kunnen starten. Je kunt in jouw account zien wat het huidige saldo is, hoeveel ruimte er nog is om met korting te parkeren en wat er al aan saldo verbruikt is. Niet gebruikt geldsaldo van de vereniging blijft in het account staan, totdat de vergunning wordt ingetrokken. Terugboeken van saldo gebeurt alleen bij het stopzetten van de vergunning.

Het saldo dat een vereniging in het account kan aanhouden, is gelimiteerd tot € 500,- om te voorkomen dat er geld moet worden teruggeboekt. Een vereniging moet elk jaar opnieuw aantonen, dat deze voor de vergunning in aanmerking komt. Als er geen recht meer is op de vergunning wordt de vergunning beëindigd en het openstaande saldo teruggestort.

Parkeerservice Noordwijk

Parkeerservice Noordwijk benadert de verenigingen en biedt hen de ondersteuning om deze aanpassing eigen te maken en ermee te werken.

Vragen? 

Heb je vragen? Neem contact op het Parkeerservice Noordwijk.