Auto wegslepen bij foutparkeren

De gemeente Noordwijk mag jouw auto weg laten slepen als je foutgeparkeerd staat. Voor de echte uitvoering zijn politie, Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) en marktmeesters bevoegd.

Voorwaarden

De gemeente Noordwijk mag jouw auto weg laten slepen als jouw voertuig:

 • overlast veroorzaakt;
 • voor een gevaarlijke situatie zorgt;
 • als je foutief geparkeerd staat, bijvoorbeeld als:
  • Jouw auto geparkeerd staat op een plek waar werkzaamheden bezig zijn. Werkzaamheden staan altijd op een bord aangekondigd.
  • Jouw auto zonder gehandicaptenparkeerkaart geparkeerd staat op een gehandicaptenparkeerplaats.
  • Jouw auto geparkeerd staat voor een in- of uitrit.
  • Jouw auto zo geparkeerd staat, dat er overlast of gevaar is voor de omgeving.
  • De politie een verbaal heeft opgemaakt op grond van artikel 174 Wegenverkeerswet 1994. Omdat sprake is van een voertuigwrak of een voertuig zonder kenteken.

Niet elke hinderlijk geparkeerde auto is wegsleepwaardig. De gemeente Noordwijk mag bijvoorbeeld geen auto wegslepen alleen omdat de auto al lange tijd niet is gebruikt. Of omdat de eigenaar van de auto in een andere straat woont. De gemeente Noordwijk kan en zal niet lichtvaardig beslissen tot het laten wegslepen van een auto.

Aanpak

Zo kan je jouw auto ophalen nadat deze is weggesleept:

 • Een medewerker van het team Vergunning, toezicht en handhaving kan jou laten weten waar jouw auto is. Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Zij zullen jou dan doorverbinden. In de meeste gevallen is jouw auto naar het opslagterrein van Berging Regio Leiden (BRL) gebracht.
 • Je kan bij BRL na betaling van een bedrag jouw auto ophalen. Voor iedere dag dat jouw auto langer opgeslagen staat bij BRL, moet je een extra bedrag betalen.
 • Je kan jouw auto bij BRL ophalen op maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 18.00 uur. En op zaterdag op telefonische afspraak van 9.00 – 12.00 uur.
 • Neem bij het ophalen jouw geldige identiteitsbewijs mee.

Bezwaar en beroep

Je kan bezwaar maken tegen het wegslepen van jouw auto. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.