Gemiddelde participatie

Bij gemiddelde participatie informeer je belanghebbenden over jouw plan. Je laat de belanghebbenden meedenken. Vervolgens weeg je de belangen af en past je jouw plan daar eventueel op aan.

Belanghebbenden kunnen zijn:

  • de direct omwonenden;
  • de mensen die in de buurt wonen;
  • ondernemers in de buurt;
  • de wijkvereniging;
  • mogelijke gebruikers, huurders of kopers;
  • instanties of personen die jij nodig hebt om jouw plan te realiseren, zoals bijvoorbeeld het waterschap, de architect en aannemer;
  • maatschappelijke organisaties;
  • belangenverenigingen.

Aangezien jij initiatiefnemer van het plan bent, heeft de gemeente hier de rol van ‘meedoener’ (facilitator) en van bevoegd gezag (vergunningverlener).

Handreiking Participatie voor aanvragers van een vergunning

De ‘Handreiking Participatie voor aanvragers van een vergunning‘ helpt je om participatie goed op te zetten. In deze handreiking lees je wie je moet betrekken bij jouw plan en wat je moet doen als je een vergunning nodig hebt voor je plan. De handreiking heeft een hulpmiddel waarmee je kunt bekijken wat het effect van jouw project op de omgeving is en hoeveel participatie daarbij wenselijk is. Lees deze goed door.

Niveaus van Participatie