Gemeenteberichten en bekendmakingen

De gemeente neemt iedere dag besluiten over zaken bij jou in de buurt. Denk aan verlenen van een vergunning of het vaststellen van een bestemmingsplan. Aangekondigde en de genomen besluiten worden gepubliceerd op overheid.nl. Aanmelden voor een e-mailservice is mogelijk.

Geen officiële publicaties

De gemeente publiceert elke week de gemeenteberichten in 2 lokale kranten: De Noordwijker en het Noordwijkerhouts Weekblad. In de gemeenteberichten staan geen officiële publicaties. De officiële publicaties van de gemeente Noordwijk zijn te vinden op overheid.nl Aanmelden voor een e-mailservice is mogelijk. Dan ontvang je een attendering als een melding voldoet aan de door jouw opgegeven keuzes.

Gemeenteberichten digitaal

De gemeente vindt het belangrijk dat je op een eenvoudige manier snel kunt lezen of er bij jou in de buurt iets speelt. Daarom kondigen wij dit aan in de krant en plaatsen wij ook elke week de gemeenteberichten op onze website.

Krant niet ontvangen?

Heb je een klacht over de bezorging van De Noordwijker of het Noordwijkerhouts Weekblad? Dan kan je dit telefonisch doorgeven via +31 252 24 14 20. Je kunt de kranten ook digitaal lezen via de website van de uitgever:

Berichten over jouw buurt

Wil je op de hoogte blijven van alle plannen en besluiten bij jou in de buurt? Rijksoverheid bied je de volgende mogelijkheden:

Berichten ouder dan 2 maanden

Op ‘Berichten over jouw buurt‘ op overheid.nl vind je berichten over vergunningen voor activiteiten in jouw buurt, zoals evenementen en bouwplannen. Ook staan hier bekendmakingen van nieuwe regelgeving. Het gaat om publicaties van gemeenten, waterschappen en provincies van de afgelopen 2 maanden. Oudere berichten staan op officielebekendmakingen.nl.

Verordeningen en regelingen

De gemeente publiceert verordeningen en regelingen op overheid.nl.

Besluiten over verkeer

Kijk voor de officiële bekendmakingen over verkeer op officielebekendmakingen.nl. Of meld je aan bij Berichten over uw buurt.  De vermeldingen die op de gemeentepagina’s staan zijn ter informatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Landelijke portaal voor ruimtelijke plannen

Op ruimtelijkeplannen.nl staan bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. Er is een gratis attenderingsservice voor dit portaal.

Bezwaar en beroep indienen

Als je van mening bent dat je door een besluit wordt benadeeld, dan kan je in veel gevallen in bezwaar of beroep. Per situatie verschilt het welke procedure er gevolgd moet worden. Meer informatie staat bij bezwaarschrift indienen.

Wet elektronische publicaties

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties in werking getreden. Deze wetswijziging heeft als doelstelling om burgers digitaal te informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving. Voor het digitaal informeren van burgers wordt ‘Berichten over jouw buurt’ op MijnOverheid geïntroduceerd. Vanaf deze zomer kunnen burgers met een MijnOverheid account al bekendmakingen rondom hun woonadres inzien. Op termijn gaat MijnOverheid ook via e-mail attenderen op berichten over jouw buurt.