Venten

Wil je op straat of huis-aan-huis goederen verkopen? Dan heb je een ventvergunning nodig. Het gaat hierbij om:

  • het te koop aanbieden;
  • het verkopen of het afgeven van goederen;
  • maar ook het aanbieden van diensten. 

Online een ventvergunning aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Online een ventvergunning aanvragen als bedrijf (eHerkenning)

Handel in de openbare ruimte 

Op grond van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 (APV) heb je in bepaalde gevallen een ventvergunning nodig. Je hebt een ventvergunning nodig in alle gevallen waarbij het om handel gaat:

  • op of aan de weg;
  • aan openbaar water;
  • aan huis of;
  • op een andere voor het publiek toegankelijke plaats in de open lucht.

Ventvergunning niet altijd nodig

Je hebt geen vergunning nodig voor:

  • Het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van gedrukte of geschreven stukken. Op basis van de vrijheid van meningsuiting.
  • Het aan huis afleveren van goederen. Op basis van de exploitatie van een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;
  • Het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen op een standplaats. Of op een door de gemeenteraad ingestelde markt, hiervoor gelden andere regelingen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ventvergunning betaal je € 35,10. Deze kosten betaal je ook als de aanvraag wordt afgewezen.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van jouw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Je kan bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.