Optreden op straat

Je mag niet als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar of gids voor publiek optreden op sommige plekken. Dit is op grond van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 (APV). De burgemeester kan ontheffing van het verbod verlenen. Aan een ontheffing zijn voorwaarden en regels verbonden.

Online ontheffing aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Online ontheffing aanvragen als bedrijf (eHerkenning)

Verboden plekken

Op de volgende plekken mag je niet als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar of gids voor publiek optreden:

 • het strand;
 • Rudolf Tappenbeckweg;
 • Palaceplein;
 • Koningin Wilhelmina Boulevard;
 • Koningin Astrid Boulevard;
 • Zeereep;
 • Vuurtorenplein;
 • De Grent;
 • het plein dat in de volksmond bekend staat als het “Gat van Palace”;
 • Hoofdstraat;
 • Bomstraat;
 • Jan Kroonsplein;
 • Kerkstraat;
 • De Keuvel;
 • Kloosterplein.

Het verbod geldt niet als de activiteiten deel uitmaken van een evenement. Voor dit evenement moet de burgemeester een evenementenvergunning hebben verleend.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag betaal je € 140,30. Deze kosten betaal je ook als de aanvraag wordt afgewezen.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van jouw (complete, ontvankelijke) aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Je kan binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.