Marktstandplaats aanvragen

Als je een eenmalige of vaste standplaats op de markt wilt hebben, heb je een vergunning nodig. De gemeente controleert of er plaats beschikbaar is en of je in aanmerking komt voor de vergunning. Mogelijk plaatst de gemeente jou op een wachtlijst.

Marktstandplaatsvergunning aanvragen

Je vraagt een marktplaatsvergunning aan met een online formulier.

Online marktstandplaatsvergunning aanvragen als persoon (DigiD)

Online marktstandplaatsvergunning aanvragen als organisatie (eHerkenning)

Je geeft onder andere door:

  • Een recent bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (Handelsregister).
  • Of je een eenmalige of vaste standplaats wilt hebben.
  • Wat je gaat verkopen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een marktstandplaatsvergunning betaal je € 140,30. Deze kosten betaal je ook als de aanvraag wordt afgewezen.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van jouw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Je kan bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.