Loterij organiseren

Bij een loterij kopen deelnemers loten om prijzen te winnen. Ieder lot heeft een unieke cijfer- of lettercombinatie. De organisatie bepaalt willekeurig welke prijs op welk lot valt. Voor het organiseren van een loterij is een vergunning nodig. Vraag de vergunning aan bij de gemeente of de Kansspelautoriteit.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een vergunning zijn:

  • De loterij wordt georganiseerd door een vereniging of stichting.
  • De opbrengst is bestemd voor een goed doel.
  • Minstens de helft van de opbrengst gaat naar dat goede doel.

Vergunning aanvragen

Zo vraag je een vergunning aan voor het organiseren van een loterij:

  • Is de totale waarde van de prijzen lager dan € 4.500,-? Vraag dan een vergunning aan bij de gemeente per e-mail via gemeente@noordwijk.nl of per brief.
  • Is de totale waarde van de prijzen hoger dan € 4.500,-? Vraag dan een vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag betaal je € 35,10. Deze kosten betaal je ook als de aanvraag wordt afgewezen.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van jouw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Je kan bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.