Geluidsapparatuur op straat gebruiken

Je mag geen geluidsapparatuur op straat gebruiken. Of muziek op straat maken. Dit kan namelijk voor geluidsoverlast zorgen. Het college van burgemeester en wethouders kan voor dit verbod ontheffing verlenen. De ontheffing kan je aanvragen bij de gemeente.

Ontheffing aanvragen

Neem voor het aanvragen van een ontheffing contact op met de gemeente en geef de volgende informatie door:

  • waar je de geluidsapparatuur wilt gebruiken;
  • de datum en het tijdstip;
  • waarvoor je de geluidsapparatuur nodig hebt.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag betaal je € 140,30. Deze kosten betaal je ook als de aanvraag wordt afgewezen.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op jouw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. Je kan bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.