Alcohol schenken en verkopen

De leidinggevende van een horecagelegenheid moet in het bezit zijn van een alcoholvergunning. De Alcoholwet schrijft dit voor. Deze vergunning moet zijn afgegeven door de burgemeester.

Online een alcoholvergunning aanvragen als bedrijf (eHerkenning)

Online een alcoholvergunning aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Alcoholvergunning

Je hebt een alcoholvergunning nodig als je alcoholische drank verkoopt in een horecagelegenheid, zoals bijvoorbeeld: 

 • horecabedrijf (café of restaurant);
 • sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant;
 • cafetaria of snackbar;
 • slijterijen;
 • paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines.

Voorwaarden

Leidinggevenden moeten aan sommige eisen voldoen. Onder andere:

 • een minimumleeftijd van 21 jaar hebben;
 • niet onder curatele staan of van slecht levensgedrag zijn;
 • binnen de laatste 5 jaar geen vrijheidsstraf van minimaal 6 maanden hebben gehad. 

Verklaring Sociale Hygiëne (VSH)

Alle personen die op de vergunning staan, moeten een VSH hebben.

Sinds 1 juli 2023 houdt de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh) het Register Sociale Hygiëne bij. Iedereen die in het bezit is van een Verklaring of diploma Sociale Hygiëne wordt in dit register geregistreerd. Tot 1 juli 2023 werd dit register bijgehouden door Stichting Vakbekwaamheid Horeca en de Landelijke Examencommissie.

Herbevestig gratis jouw registratie

Met de overgang naar de Lcsh wordt het register geactualiseerd. De Lcsh vraagt iedereen die vóór 1 juli 2023 vermeld stond in het register, hun registratie te herbevestigen en eventueel te corrigeren via registersocialehygiene.nl.

Stichting of vereniging

Wordt de vergunning afgegeven aan een stichting of vereniging? Als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, leerzame, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard? Dan kan de gemeente regels aan de vergunning verbinden om ongewenste concurrentie te voorkomen. Ook zal de vereniging een bestuursreglement moeten vaststellen. Daarin moet duidelijk staan, dat het schenken en verkopen van alcoholhoudende drank op een verantwoorde wijze gebeurt.

Controle

Voordat de gemeente een vergunning afgeeft, doet de gemeente een controle. Een controle of de inrichting voldoet aan de in de Alcoholwet gestelde eisen. En of de op de aanvraag vermelde personen voldoen aan de in de Alcoholwet gestelde eisen. Je moet een alcoholvergunning aanvragen als:

 • je een horeca- of slijtersbedrijf wilt starten;
 • je alcoholhoudende drank wilt schenken als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, leerzame, levensbeschouwelijke- of godsdienstige aard;
 • je een alcoholvergunning hebt en de juridische vorm van jouw onderneming verandert;
 • je een alcoholvergunning hebt en een andere persoon de onderneming overneemt;
 • je een alcoholvergunning hebt en je stelt in de onderneming 1 of meer nieuwe leidinggevenden aan;
 • je een alcoholvergunning hebt en de inrichting op zo’n manier verandert, dat deze niet langer overeenkomt met de omschrijving in de vergunning. 
Aanpak

Je kan een alcoholvergunning aanvragen met het daarvoor vastgestelde online formulier Alcoholwet:

Na aanvraag door de vereniging of bedrijf van de alcoholvergunning krijgen de voorgestelde leidinggevenden een e-mail met daarin onderstaande link, waarmee zij zich kunnen registreren als leidinggevenden van de inrichting:

Om de aanvraag goed te kunnen beoordelen, zijn ten minste de volgende gegevens nodig:

 • Ingevulde online formulier.
 • Een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Een geldig identiteitsbewijs van alle op de vergunning vernoemde personen.
 • Een geldige verklaring van Sociale Hygiëne van alle op de vergunning genoemde personen.
 • Een geldige verklaring van Sociale Hygiëne van de in een bepaalde juridische vorm genoemde personen. Bijvoorbeeld een eenmanszaak of BV.
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst van iedere leidinggevende die bij jou werkt.
 • De statuten en een bestuursreglement waarin een verantwoorde manier van het schenken of verkopen van alcohol staat. Dit is alleen nodig als het gaat om een stichting of een vereniging op ideële basis.
 • Een schriftelijk bewijs dat iedere lokaliteit een ventilatie met machines heeft die aan de gestelde norm voldoet.
 • Een schriftelijk bewijsstuk dat de aanvrager over het horecapand kan beschikken. 

Afhankelijk van de situatie kan extra informatie nodig zijn.

De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen als je een alcoholvergunning aanvraagt.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een alcoholvergunning bedragen € 350,90.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De burgemeester moet binnen 13 weken na ontvangst op de aanvraag beslissen. Het is echter mogelijk dat in bepaalde situaties deze beslissingstermijn moet worden opgeschort. Informatie daarover ontvang je tijdens de behandeling van de aanvraag.

Je kan bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.