Milieumelding doen

Wanneer de activiteiten van jouw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet je een melding doen. Dit doe je bij het Omgevingsloket.

Online een melding doen via omgevingswet.overheid.nl

Omgevingsvergunning

Soms heb je ook een omgevingsvergunning nodig. Die kan je ook aanvragen bij het Omgevingsloket.

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem voor meer informatie contact op met de ODWH via +31 71 40 83 100. Of kijk op odwh.nl.