Seksbedrijf beginnen of overnemen

Wil je een seksbedrijf beginnen of overnemen zoals een bordeel, escortbedrijf, parenclub of seksbioscoop? Dan heb je een vergunning nodig. Vraag echter eerst een oriënterend gesprek aan bij de gemeente.

Voorwaarden

Er mag in Noordwijk maximaal 1 seksinrichting zich vestigen. Je mag alleen een seksinrichting of escortbedrijf runnen op het bedrijventerrein Gravendam in Noordwijkerhout of het bedrijventerrein Klei-Oost in Noordwijk.

Voor het uitoefenen van een raamprostitutiebedrijf verlenen we geen vergunning.

De voorwaarden voor het beginnen of overnemen van een seksbedrijf zijn onder andere:

 • De eigenaar en de eventuele beheerder zijn 21 jaar of ouder.
 • De prostituees die werken in het seksbedrijf zijn 21 jaar of ouder.
 • Het seksbedrijf past in het gemeentelijk bestemmingsplan.
 • Het seksbedrijf voldoet aan de eisen op het gebied van inrichting, brandveiligheid en bedrijfsvoering (onder andere hygiëne).

De gemeente zal een Bibob-onderzoek doen. Hiermee controleert de gemeente de betrouwbaarheid van jou en jouw bedrijf.

Vergunning aanvragen

Vraag eerst een oriënterend gesprek aan voor een vergunning voor een seksbedrijf. Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Zij zullen jou dan doorverbinden met een medewerker van het team Vergunning, toezicht en handhaving (VTH). In het gesprek lichten wij jou toe hoe je de vergunning kan aanvragen. Ook lichten wij jou de Bibob-procedure toe. En geven wij jou de benodigde formulieren. In de aanvraag moet je in ieder geval opnemen:

 • de gegevens van de eigenaar en de eventuele beheerder;
  • de persoonsgegevens;
  • een kopie van het identiteitsbewijs;
  • de verblijfstitel.
 • het adres van het seksbedrijf;
 • het telefoonnummer dat je in advertenties gebruikt;
 • een Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de Belastingdienst;
 • een huur- of koopcontract van de locatie van het seksbedrijf;
 • eventueel een situatieschets en een plattegrond van de locatie;
 • een bedrijfsplan.

Is de afgelopen 5 jaar een vergunning geweigerd voor jouw seksbedrijf? Of is een vergunning voor jouw seksbedrijf ingetrokken? Geef dit dan aan in jouw aanvraag.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een vergunning voor een seksbedrijf bedragen € 3.252,35.

Termijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 12 weken na ontvangst van jouw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met maximaal 12 weken. Je kan bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.