Bijen houden

Wil je bijen houden? Informeer dan vooraf goed bij ervaren imkers. Houd de bijen bij voorkeur op meer dan 30 meter van een weg of woning. Of ander gebouw waar overdag mensen verblijven. Wil je bijen op kortere afstand houden? Dan heb je waarschijnlijk een ontheffing nodig. Aan een ontheffing zijn voorschriften verbonden die nodig zijn om overlast te beperken.

Mogelijkheden ontheffing

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor ontheffing van het verbod op het houden van bijen? Bel dan met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Zij doorverbinden jou dan door met een medewerker van het team Vergunning, toezicht en handhaving (VTH).

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag betaal je € 350,90. Deze kosten betaal je ook als de aanvraag wordt afgewezen.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van jouw (complete, ontvankelijke) aanvraag om ontheffing. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Je kan binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.