BKOR Noordwijk

Gemeente Noordwijk zet zich in voor de zichtbaarheid, het behoud en de uitbreiding van Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte (BKOR). Kunst illustreert het karakter van Noordwijk: het verleden, het heden en de toekomst. In de openbare ruimte komt dit nog beter tot zijn recht. Deze kunst staat niet achter de muren van een museum maar is door iedereen te beleven, gewoon op straat of langs het strand.

Aanleiding voor het Noordwijkse BKOR-beleid is het masterplan ‘Beeldende kunst in de openbare ruimte van Noordwijk- Meer dan de som der delen’ waarin alle stappen en doelen op  het gebied van beeldende kunst in de openbare ruimte voor de komende tijd opgesteld zijn. Op dit moment bevindt het initiatief zich in de opstartende fase. Op de hoogte blijven kan via Instagram en Facebook en/of aanmelden voor de nieuwsbrief.

BKOR Noordwjk

Biënnale Noordwijk

In de lente en zomer van 2023 vond de Biënnale Noordwijk plaats. Deze grootschalige expositie bevatte werken van 12 kunstenaars rond het thema ‘Transities – Kunst op geestrijke gronden.’ De Biënnale Noordwijk was vrij toegankelijk en vond plaats in de 4 Noordwijkse dorpskernen en het landschap.

Adviesraad

Projecten

Nieuws en Pers

Contact