Gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) aanpassen

In de BRP staan jouw persoonsgegevens, zoals jouw adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. Sommige gegevens worden automatisch aangepast. Bijvoorbeeld als je trouwt in Nederland. Andere gegevens geef je zelf door, zoals een verhuizing. Je kan jouw gegevens bekijken via mijn.overheid.nl (DigiD). Kloppen jouw gegevens niet? Geef de wijziging door aan ons, wij passen jouw gegevens dan aan.

Wijziging foute gegevens

Als jouw gegevens in de BRP niet kloppen, moet je dit kunnen bewijzen. Je moet ook kunnen aantonen wat de juiste gegevens zijn. 

Adoptie

Ben je geadopteerd? Dan kunnen wij op jouw verzoek gegevens uit de BRP wijzigen of verwijderen. Het gaat om gegevens van vóór de adoptie. Wij kunnen gegevens wijzigen of verwijderen over:

 • jouw naam;
 • één of beide ouders;
 • de bij adoptie verloren nationaliteit;
 • adresgegevens van voor de adoptie;
 • gegevens over immigratie en emigratie van voor de adoptie.

Aanpak

Wijziging foute gegevens

Maak een afspraak (gratis) bij de gemeente. Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Je neemt mee: 

 • jouw geldige identiteitsbewijs;
 • een bewijs van de foute gegevens, zoals een brief waarop jouw naam fout staat;
 • een bewijs van de juiste gegevens, zoals een bewijs van echtscheiding of geboorteakte.

Adoptie

Je vraagt een wijziging of verwijdering van gegevens na adoptie schriftelijk bij ons aan. Alleen het geadopteerde kind vanaf 16 jaar kan gegevens uit de BRP laten verwijderen. Met jouw aanvraag stuur je mee: 

 • een kopie van jouw geldige identiteitsbewijs;
 • bewijzen van de juiste gegevens.

Ben je in het buitenland geboren en heb je de Nederlandse nationaliteit? Dan doe je de aanvraag bij de gemeente Den Haag.

Aktes en bewijsstukken uit het buitenland

Voor aktes en bewijsstukken uit een land binnen de Europese Unie geldt het volgende:

 • Je moet voor iedere akte ook een meertalig modelformulier hebben.
 • Zijn de bewijsstukken niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan moet een beëdigd vertaler ze vertalen. Documenten moeten soms gelegaliseerd worden of een apostille hebben.

Voor aktes en bewijsstukken uit een land buiten de Europese Unie geldt het volgende:

 • Als de aktes of bewijsstukken niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn, moet je ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moet je sommige buitenlandse documenten laten legaliseren of ze moeten een apostille bevatten.

Meer informatie over het gebruik van documenten uit het buitenland lees je op nederlandwereldwijd.nl.

Afhandeltermijn en bezwaar

Wij beslissen binnen 4 weken over het aanpassen van de gegevens. Het verwijderen van gegevens van vóór een adoptie gebeurt binnen 4 weken. Gaat het om gegevens over jouw burgerlijke staat of nationaliteit? Dan kunnen wij de termijn met 8 weken verlengen. Als wij jouw wijzigingen niet doorvoeren, kan je binnen 6 weken bezwaar maken.