Grafsteen plaatsen

Op de gemeentelijke begraafplaats mag je een gedenkteken op een graf plaatsen, bijvoorbeeld een grafsteen, gedenkplaat of graftuin. Een urnennis en urnenkeldertje kan je afsluiten met een gedenkplaat. Voor het plaatsen van een gedenkteken heb je een vergunning nodig. De steenhouwer vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Formulier vergunningaanvraag voor het plaatsen van een gedenkteken (pdf) downloaden

Voorwaarden

De voorwaarden om een gedenkteken te plaatsen zijn onder andere:

  • Je plaatst het gedenkteken binnen de ruimte van het graf, urnennis of urnenkeldertje.
  • Jouw gedenkteken bestaat uit milieuvriendelijke materialen.
  • Je houdt je aan de regels van de gemeentelijke begraafplaats.

In de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaats gemeente Noordwijk lees je meer informatie waaraan gedenktekens en beplanting moeten voldoen. 

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag voor het plaatsen van een gedenkteken betaal je € 87,-. 

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op jouw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Je kan bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.