< Terug naar vorige pagina

Vraag en antwoord ‘Project Snippergroen’ Gemeente Noordwijk

 1. Wat is snippergroen?
  Snippergroen zijn kleine stroken openbaar groen van de gemeente. Deze groenstroken grenzen aan jouw tuin, woning of grond.
 2. Wat is de prijs van het snippergroen?
  De vastgestelde grondprijs is € 210,- per m2, kosten koper. Boven de 50 m² wordt de waarde van de gemeentegrond getaxeerd door een taxateur.  
 3. Wat betekent kosten koper?
  Dit betekent dat bij het aankoopbedrag (aantal m² x € 210 per m²) de overdrachtsbelasting van 2% en de kadaster- en notariskosten komen. De notaris- en kadasterkosten tezamen bedragen gemiddeld tussen de € 500,- en € 1000,-. Dit geldt bij de aankoop van een strook grond met een waarde van onder de € 5000,-. Is de verkoopprijs hoger, dan geldt er een verhoogt kadastraal tarief en zijn de kosten voor het Kadaster hoger.
 4. Hoe lang duurt het gehele verkoopproces?
  Heb je een strook gemeentegrond in gebruik en heb je op het antwoordformulier aangegeven dat je deze strook grond wilt aankopen? Dan zetten wij de verdere procedure in gang. Er zal bekeken worden of de gemeentegrond in jouw geval voor verkoop in aanmerking komt (‘gemeentelijke goedkeuring’). Dit proces neemt enkele weken in beslag. Is verkoop mogelijk, dan ontvang je van ons een verkoopvoorstel. Wanneer wij het ondertekende verkoopvoorstel van jou hebben ontvangen, dan zorgen wij voor verzending naar de notaris van jouw keuze. De notaris zal met jou een afspraak maken om de akte zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 3 maanden, te laten passeren.
  Wanneer je een aanvraag doet voor de  aankoop van gemeentegrond, dat je nog niet in gebruik hebt, kan de procedure langer duren. Binnen 2 weken laten wij jou wel al weten of jouw aanvraag op dat moment kan worden meegenomen, of dat de aanvraag wordt behandeld als het project in jouw gebied wordt gestart.
 5. In welke gevallen is verkoop van (in gebruik genomen) snippergroen niet mogelijk?
  Verkoop van gemeentegrond zal niet in alle gevallen mogelijk zijn, ondanks dat je een aanvraag indient. Verkoop is bijvoorbeeld niet mogelijk wanneer er door verkoop een verkeersonveilige situatie ontstaat. Per geval zal worden getoetst of verkoop van de strook grond mogelijk is. Dit wordt getoetst aan het uitgiftebeleid openbaar.
 6. Hoe wordt de grond opgeleverd als ik een strook gemeentegrond van de gemeente koop?
  De grond wordt opgeleverd in de staat waarin het zich bevindt op het moment van de aankoop.
 7. De gemeente heeft het over een verkoopprijs van € 210 per m², kosten koper. Kan ik de grond ook goedkoper aankopen?
  Nee, dat is niet mogelijk. De grondprijs voor verkoop van snippergroen is een door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde prijs. Dit is vastgesteld in de grondprijzenbrief 2016. Deze is vastgesteld op 3 mei 2016. Hier kan niet van worden afgeweken.