Snippergroen

Snippergroen zijn stroken openbare grond waarvan de gemeente eigenaar is. Deze reststroken grenzen aan jouw tuin, huis of grond. Inwoners kunnen eventueel deze groenstroken kopen. Inwoners kunnen de waarde van hun woning en hun woongenot vergroten door snippergroen te kopen. De gemeente heeft na verkoop minder onderhoudskosten. En de openbare ruimte is beter gestructureerd.

Online gemeentegrond aankopen (DigiD) 

Project Snippergroen

De gemeente voert het project Snippergroen uit om het gebruik van gemeentegrond op orde te brengen. De gemeente wil met dit project het gebruik van gemeentegrond regelen. Het doel is om het gebruik van gemeentegrond te regelen en rechtsongelijkheid tussen inwoners weg te nemen.

Wij voeren het project Snippergroen per gebied uit. Voor elk gebied organiseren wij een algemene informatieavond over het project. Na deze informatieavond ontvangen alle betrokkenen een brief met daarin informatie over hun persoonlijke situatie. 

Voorwaarden

In de volgende situaties is het, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk om de aangrenzende groenstrook te kopen:

  • Je hebt het snippergroen dat aan jouw huis, tuin of grond grenst in gebruik. Zonder dat daarover afspraken zijn met de gemeente.
  • Aan jouw huis, tuin of grond grenst snippergroen dat je niet in gebruik hebt. Maar wel graag aan jouw perceel wilt toevoegen. 

Aankoop van gemeentegrond is alleen niet in alle gevallen mogelijk. Per situatie beoordeelt de gemeente of de grond wel of niet uitgeefbaar is. Wij kijken daarbij onder andere naar kabels en leidingen, de groenstructuur en de verkeersveiligheid.

Aanpak

Gemeentegrond in gebruik

Na de informatieavond zullen inwoners, die gemeentegrond gebruiken een brief ontvangen van de gemeente. Bij deze brief zit een antwoordformulier waar je op kunt aangeven of jij deze grond wilt aankopen.

Gemeentegrond nog niet in gebruik

Grenst jouw perceel aan een stukje gemeentegrond dat je graag bij jouw perceel wilt betrekken? Dan is het eventueel mogelijk om deze grond van de gemeente te kopen. Je kan hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen. Vervolgens zal getoetst worden of de grond uitgeefbaar is. Je kan online gemeentegrond aankopen (DigiD). Ook kan je een e-mail sturen naar het projectteam Snippergroen.

Kosten

De grondprijs voor het aankopen van een stuk gemeentegrond bedraagt € 210,- per m2, kosten koper. ‘Kosten koper’ betekent dat de overdrachtsbelasting en notaris- en kadasterkosten voor rekening van de koper komen. Bij aankoop van meer dan 50 m2 taxeert een onafhankelijk taxateur de grond.

Afhandeltermijn

Gemeentegrond in gebruik

Heb je een strook gemeentegrond in gebruik? En geef je op het antwoordformulier aan, dat je deze strook grond wilt aankopen? Dan zetten wij de verdere procedure in gang. Wij kijken of de gemeentegrond in jouw geval voor verkoop in aanmerking komt (‘gemeentelijke goedkeuring’). Dit proces duurt enkele weken.

Is verkoop mogelijk? Dan ontvang je van ons een verkoopvoorstel. Wanneer wij het ondertekende verkoopvoorstel van jou hebben ontvangen, zorgen wij voor verzending naar de notaris van jouw keuze. De notaris zal met jou een afspraak maken om de akte zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 3 maanden, te laten passeren.

Gemeentegrond nog niet in gebruik

Doe je een aanvraag voor de aankoop van gemeentegrond, dat je nog niet in gebruik hebt met het online formulier gemeentegrond aankopen? Dan kan de procedure langer duren. Binnen 2 weken laten wij jou wel al weten of wij jouw aanvraag op dat moment kunnen meenemen. Of dat wij de aanvraag behandelen als wij het project in jouw gebied starten.