Bomen

Bomen verdienen een goede toekomst. Wat betekent, dat wij ook heel bewust de juiste boom op de juiste plek planten. Zo krijgt de boom de meeste kans uit te groeien tot een gezond exemplaar. Zodat Noordwijk een toekomstbestendig gezond en degelijk bomenbestand krijgt.

Voordelen bomen

Bomen leveren een grote bijdrage aan de identiteit, sfeer en leefomgeving van de gemeente Noordwijk. Voor de inwoners hebben bomen een positieve invloed op de gezondheid en het welbevinden. Bomen verkoelen op warme dagen door schaduw en verdamping van water. In het groeiseizoen zetten bomen CO2 om in zuurstof en halen zij fijnstof uit de lucht. Hoe ouder de boom, hoe grotere rol deze onderdelen krijgen. Bomen zijn ook essentieel voor de biodiversiteit. Bomen zijn een belangrijke voedselbron, broed en verblijfplaats voor vogels, vleermuizen en insecten.

Onderhoud en keuringen

Gemeente Noordwijk voert naast regelmatig onderhoud ook boomkeuringen uit volgens de VTA-methode. VTA staat voor Visual Tree Assessment. Deze boomveiligheidscontrole bestaat uit het in kaart brengen van alle risico’s op breuk en de stabiliteit van de boom met een visuele controle. Daarnaast wordt er ook gekeken of de boom een snoeibeurt nodig heeft.

Boomveiligheidscontroles

Met regelmatige en systematische boomveiligheidscontroles voorkomen we eventuele schade en andere calamiteiten. Voor de keuringsfrequenties gelden richtlijnen. Afhankelijk van de leeftijd, standplaats en gezondheid van de boom, verschillen die van 1 tot 5 jaar. Regelmatig onderhoud en de VTA geven de meest solide basis voor wat betreft veiligheid. Maar ook voor het behoud van de bomen zelf.

Hoe vaak controle?

Dat is erg afhankelijk van de soort boom. Jonge bomen geven in de 1e jaren weinig problemen. Het risico voor gevaar hangt ook samen met de locatie van de boom. Staat een boom in een wijk of langs een drukke straat met veel verkeer? Dan controleren wij de bomen in ieder geval 1x per 3 jaar.

Goedgekeurd of niet

We keuren een boom goed als we tijdens de VTA geen zichtbare gebreken constateren. Constateren we tijdens de veiligheidscontrole wel een verhoogd risico bij een boom? Dan classificeren we die als ‘risicoboom’ en verhelpen we gebreken onmiddellijk als dat mogelijk is. In sommige gevallen is een specialistisch onderzoek nodig om verdere stappen te bepalen.

Bladluis

De aanwezigheid van bladluizen zorgt voor behoorlijke overlast in de openbare ruimte. Straatmeubilair, auto’s, fietsen enzovoort komen onder de plak te zitten. Bladluizen scheiden namelijk honing- en roetdauw uit. Honingdauw is een plakkerige, suikerachtige substantie een schimmel groeit, dit heet roetdauw. Deze schimmel zorgt ervoor, dat alles zwart wordt.

Bestrijding

De gemeente bestrijdt deze bladluizen met larven van gaasvliegen. De zakjes met larven van de gaasvliegen hangen we in de haag. We kiezen er niet voor om de hagen waar deze bladluizen in voorkomen te vervangen. Dit komt omdat deze hagen nog in goede staat zijn.

Wanneer melding indienen via Fixi?

Alleen als er een onveilige situatie is door bomen, kan je een melding indienen via Fixi. Fixi is het systeem voor meldingen in de openbare ruimte. Je kan online een melding openbare ruimte indienen via fixi.nl of de app Fixi. Kijk bij de veelgestelde vragen hoe je een melding maakt. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000.

Eigen boom kappen of snoeien

Ga je jouw eigen boom kappen? Dan heb je voor het kappen van een grote boom een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien of het kappen van bomen die op de lijst van waardevolle bomen voorkomen. Kijk voor meer informatie op onze pagina Bomen kappen. Je kan het snoeiafval op laten halen door Meerlanden of wegbrengen naar de milieustraat. Kijk voor meer informatie op onze pagina Takkenronde.