Bomen kappen

Voor het kappen of rooien van een grote boom heb je een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien of het kappen van bomen die op de lijst van waardevolle bomen voorkomen. Je vraagt een omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.

Online een omgevingsvergunning aanvragen via omgevingsloket.nl

Wet natuurbescherming

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen, moet je een kapmelding doen. Kijk voor meer informatie op rvo.nl.

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Kijk voor meer informatie op odwh.nl of neem contact op met het Bouwloket van de ODWH:

  • Per telefoon via +31 71 40 83 200 op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 – 12:00 uur. Buiten openingstijden kan je een terugbelverzoek achterlaten.
  • Per e-mail via infobouwen@odwh.nl.