Vluchtelingendag in teken van de toekomst: hoe gaat het met de Oekraïners?  

19 juni 2023, 20:10
Wereldvluchtelingendag, Anastasia en haar dochter

Op dinsdag 20 juni is het Wereldvluchtelingendag 2023. Deze dag staat in het teken van de toekomst.  

Hoe vergaat het de Oekraïners?

Sinds ruim een jaar biedt de gemeente Noordwijk onderdak aan mensen die gevlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne. Zij verblijven zowel in door de gemeente geregelde centrale ruimten als in particuliere opvanglocaties.

Integratie

Aangezien de oorlog langer duurt dan verwacht, verandert de ondersteuning die de ontheemden ontvangen. De nadruk verschuift van eerste opvang en het voorzien in basisbehoeften zoals huisvesting naar het stimuleren van integratie in de samenleving.

Werk en educatie

De meeste volwassenen hebben werk gevonden en de kinderen gaan naar school. Ze volgen taallessen, fietslessen en nemen deel aan sport- en ontspanningsactiviteiten. Velen zijn op zoek naar ander werk en willen graag aan de slag in het vakgebied dat ze in hun thuisland uitoefenden.

Toekomst

Een cruciale stap in het bereiken van een zelfstandig bestaan en een betere toekomst is het hervatten van het leven, of dit nu in het thuisland, Noordwijk of ergens anders is. Met het thema ‘Hoop ver weg van huis’ viert Wereldvluchtelingendag op 20 juni 2023 de veerkracht en de vastberadenheid van vluchtelingen.

Help je mee?

Om dit te realiseren, hebben we altijd vrijwilligers nodig die bereid zijn om te ondersteunen bij de lopende activiteiten. Vrijwilligers die les kunnen geven in de Nederlandse taal, zijn bijzonder welkom. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met de projectleider s.schuuring@noordwijk.nl.

Samenwerking

Gemeente Noordwijk werkt in de opvang van de Oekraïners samen met verschillende organisaties, waaronder Welzijnskwartier, het Rode Kruis, onderwijsinstellingen en de GGD Hollands Midden. Er is contact gelegd met Vluchtelingenwerk Noordwijk om mogelijkheden voor toekomstige samenwerking te verkennen. Samen streven we naar een inclusieve samenleving waarin ontheemden een nieuwe start kunnen maken en waar hun talenten en vaardigheden gewaardeerd worden.