Raadscolumn Koen Vermeulen (VVD): Samen bouwen aan een sterke toekomst voor het basisonderwijs

26 juni 2023, 13:50
Raadslid Koen Vermeulen (VVD)

Als vertegenwoordiger van de VVD wil ik je aandacht vestigen op een belangrijk onderwerp welke deze week in de gemeenteraad speelt: de groeiende druk op het basisonderwijs als gevolg van de realisatie van woningbouwprojecten. Met het toenemende aantal woningen in Noordwijkerhout is er de afgelopen jaren een capaciteitstekort ontstaan, dit is vooral merkbaar bij basisschool De Prinsenhof.

De behoefte aan uitbreiding

Alle 3 de Noordwijkerhoutse basisscholen staan bekend om hun uitstekende onderwijskwaliteit en betrokken leraren. Echter, de groeiende vraag naar basisonderwijs plaatsen zorgt ervoor dat er een ruimtetekort is. Het is van cruciaal belang dat we deze uitdaging erkennen en passende maatregelen nemen om de onderwijskwaliteit te behouden en te verbeteren.

De Nieuwe school aan de Viaductweg

Om het ruimtetekort te voorkomen en de onderwijsbehoefte van onze gemeenschap te blijven vervullen, is het essentieel dat er permanente en passende huisvesting voor De Nieuwe School wordt gerealiseerd aan de Viaductweg. Deze uitbreiding biedt de mogelijkheid om extra klaslokalen te creëren en de capaciteit van de school te vergroten. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen in Noordwijkerhout toegang hebben tot kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs.

Investering in de toekomst

Het realiseren van permanente huisvesting is niet alleen een oplossing voor het capaciteitstekort, maar ook een investering in de toekomst van onze kinderen. Door ervoor te zorgen dat onze kinderen kunnen profiteren van een optimale leeromgeving, geven we hen de beste kansen op succes en groei. Het bieden van hoogwaardig onderwijs is van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van onze gemeenschap. Gelukkig is onze gemeente ook financieel daadkrachtig genoeg om deze investering te doen.

Samenwerking en verantwoordelijkheid

Het realiseren van een permanent gebouw voor De Nieuwe School vereist samenwerking tussen de gemeente, het schoolbestuur en andere betrokken partijen. We nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze uitbreiding zo efficiënt en effectief mogelijk wordt uitgevoerd.
In het belang van onze kinderen zal de VVD dan ook instemmen met het voorstel om een permanente locatie te gaan bouwen voor De Nieuwe School.

Heb je ideeën over onderwijshuisvesting? Aarzel niet om contact met ons op te nemen en jouw stem te laten horen.