Raad besluit tot herbouw zwembad De Schelft

27 september 2023, 17:16

Dinsdagavond 26 september 2023 was het zo ver: de gemeenteraad van Noordwijk stemde voor de tweede keer over de herbouw van De Schelft. De raad besloot  gisteravond alleen het zwembad te herbouwen. De tijdelijke sporthal De Schelft blijft voorlopig staan.

Opnieuw stemmen

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2023 stemden evenveel raadsleden voor als tegen een wijzigingsvoorstel van de VVD voor de herbouw van het zwembad met een hal. Omdat bij gelijke stemmen er geen besluit is (de stemmen staakten), moest de raad gisteravond opnieuw over dit amendement stemmen.

De raad nam ook besluiten over andere amendementen en moties bij de Perspectiefnota en de Perspectiefnota zelf, want daarover was nog niet gestemd nadat in juli 2023 de stemmen staakten.

Verworpen

Nu stemden 13 raadsleden voor het amendement van de VVD over een zwembad met hal en 14 tegen. Daarmee was dit amendement verworpen en bleef het raadsvoorstel van het college om alleen het zwembad te herbouwen in stand.

Ook een amendement van PUUR voor woningbouw naast De Schelft haalde het niet met 4 stemmen voor en 23 tegen. De Perspectiefnota 2024 – 2027 werd door de raad met brede steun aangenomen, 24 raadsleden stemden voor en 3 tegen.

Raadsagenda

Het amendement over het zwembad met hal van de VVD met NZLokaal, MetLEF en GroenLinks zorgde afgelopen zomer voor een vertrouwensbreuk binnen de coalitie. Inmiddels werkt formateur Robert Strijk aan een zo breed mogelijk gedragen raadsagenda voor de komende jaren. Nu de besluiten over De Schelft zijn genomen streven de formateur en de partijen ernaar medio oktober de raadsagenda te kunnen presenteren.