Oplevering Parallel Boulevard

5 april 2023, 15:02
Oplevering Parallel Boulevard

Gemeente, Hoogheemraadschap Rijnland en Dura Vermeer hebben eind maart met elkaar het project Parallel Boulevard afgerond. Onder en boven de grond is de boulevard gemoderniseerd. Onder meer is er een innovatief infiltratieriool en drain aangelegd om het grondwater op het juiste peil te houden.

Een grondige aanpak

De reconstructie van de Parallel Boulevard in Noordwijk aan Zee is afgerond. Het werk is binnen de planning opgeleverd. Daarmee is een van de grootste civieltechnische werken in Noordwijk aan Zee van de afgelopen jaren achter de rug. Wethouder Theo Alkemade (op foto links), Waldo von Faber Hoogheemraadschap van Rijnland (op foto midden) en Marco van Brecht, directeur van Dura Vermeer Infra vierden samen de oplevering. Er was veel belangstelling van de lokale pers.

Afrekenen met grondwateroverlast

In 2 opvolgende jaren werd onder en boven de grond een complete reconstructie uitgevoerd, over een lengte van bijna 1 kilometer, waarbij verschillende doelen werden bereikt. Onder meer het aanleggen van een innovatief infiltratieriool en drain voor het verlagen van het grondwater. Op 6 meter diep. Zodat de omgeving er geen overlast meer heeft van het hoge grondwater. Een problematiek die al enige tijd speelde in het dorp. Op straatniveau werd alle aandacht besteed aan een mooi en verzorgde straatinrichting. Ook werd de verkeersveiligheid van de Parallel Boulevard vergroot.

Ook nog het Vuurtorenplein

Dura Vermeer is nog niet vertrokken uit het gebied. Het bedrijf legt de komende weken de rotonde bij het Vuurtorenplein aan. Dat vordert goed. Dit werk hoort niet tot het project Parallel Boulevard. Omdat de gemeente goede ervaringen heeft met Dura Vermeer tekende het bedrijf ook voor deze aanpassing. De belofte: klaar voor de binnenkomst van het bloemencorso. Lees ook ons bericht: ‘Gestart. Aanleg rotonde Vuurtorenplein