9 Koninklijke Onderscheidingen tijdens feestelijke lintjesregen

26 april 2023, 15:37
Lintjesregen Noordwijk 2023

Burgemeester Wendy Verkleij reikte aan 8 inwoners van de gemeente Noordwijk een Koninklijke Onderscheiding uit. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 26 april in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. 1 Inwoner kreeg zijn lintje uitgereikt in de gemeente Teylingen.

5 inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 3 inwoners werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en 1 inwoner werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Gedecoreerden

mevrouw M.A. (Maureen) Duivenvoorde-Aartman (Noordwijkerhout) – Lid
mevrouw W.W.T. (Willy) Gillissen-Lakens (Noordwijkerhout) – Lid
de heer dr. A.A. (Arjan) Hogewoning (Amsterdam, voorheen Noordwijk) – Officier
de heer J. (Jan) Passchier (Noordwijkerhout) – Lid
de heer J.L. (Jan) Seijsener (Noordwijkerhout), uitreiking in Teylingen – Lid
de heer S. (Stephan) Stokkermans (Noordwijk) – Ridder
de heer H. (Hans) Stol (Noordwijk) – Ridder
de heer P. (Percy) Thio (Noordwijk) – Ridder
mevrouw R. (Ria) Vink – van den Berg (Noordwijkerhout) – Lid

Informatie over de gedecoreerden

1. Mevrouw M.A. Duivenvoorde-Aartman

Mevrouw M.A. Duivenvoorde-Aartman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontving deze Koninklijke Onderscheiding voor de activiteiten die zij voor de samenleving heeft verricht, met als zwaartepunt de activiteiten op het terrein van het carnaval.

Van 1984 – 1997 was zij vrijwilliger bij de r.-k. parochie Sint Victor in Noordwijkerhout.

Vanaf 1997 is zij vrijwilliger bij de carnavalsvereniging ‘De Kaninefaaten’:

 • Van 1997 – 1999 leider van de dansmariekes en daarna tot 2004 leider van de seniorendansmariekes.
 • Sinds 2004 lid en secretaris van diverse werkgroepen.
 • Voorzitter van de werkgroep ’11/11 viering’ die verantwoordelijk is voor de organisatie van de gala-avond, waarmee de Kaninefaaten het carnavalsseizoen in Noordwijkerhout traditioneel openen.
 • Secretaris van de projectgroep ‘Feesten Van der Geest’.
 • Zij ondersteunt ook het jeugdcarnaval van de ‘Babyfaaten’.

Vanaf 2002 ondersteunt zij (administratief) een alleenstaande oudere dame.

Van 2009 – 2019 was zij mantelzorger.

Vanaf 2010 is zij vrijwilliger bij de r.-k. parochie Sint Maarten, kern Sint Jozef in Noordwijkerhout.

Sinds 2007 is zij vrijwilliger bij de Prinsenhofschool o.a. als klaar-over.

2. Mevrouw W.W.T. Gillissen-Lakens

Mevrouw W.W.T. Gillissen-Lakens is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor verdiensten op het terrein van o.a. bewonersbelangen, welzijn en religieus leven.

Mevrouw Gillissen was tot haar pensionering in 2015 werkzaam als wijkverpleegkundige en casemanager dementie bij de thuiszorgorganisatie Buurtzorg in Noordwijkerhout. Daarvoor was zij werkzaam als wijkverpleegkundige bij de thuiszorgorganisatie Valent in de Duin en Bollenstreek (thans Marente). In 2008 nam zij het initiatief tot de oprichting van team Buurtzorg Noordwijkerhout. In 2011 richtte zij het team Buurtzorg Psychogeriatrie op in Noordwijkerhout.

Daarnaast ontplooide/ontplooit zij de volgende activiteiten:
1993 – 2003 vrijwilliger bij de basisschool St. Victor te Noordwijkerhout.

1994 – 2000 vrijwilliger bij de Parochie Sint Maarten te Noordwijkerhout. Zij was cursusleider, aangesteld door het Dekenaat Bollenstreek.

2000 – 2010 medeoprichter en voorzitter van de Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk. Deze stichting vertegenwoordigt huurders van de Woningstichting Sint Antonius van Padua.

2008 – 2012 lid van de Wmo-adviesraad in Noordwijkerhout.

2012 – 2018 gespreksleider bij het Alzheimer Café Teylingen-Noordwijkerhout.

Vanaf 2019 vrijwilliger bij de Voorleesexpress Bibliotheek Bollenstreek en vanaf 2020 vrijwilliger bij de Stichting De Speelakker Noordwijkerhout.

3. De heer dr. A.A. Hogewoning

De heer dr. A.A. Hogewoningis benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor verdiensten op het terrein van gezondheidszorg. Hij heeft o.a. een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de zorg van hiv/aidspatiënten in Afrika.

De heer Hogewoning is sinds 2020 werkzaam als dermatoloog-venereoloog bij de Mauritskliniek te Den Haag. Maar daarvoor was hij vooral in het buitenland werkzaam. Zo was hij van 1991-1995 als tropenarts werkzaam bij Dienst over Grenzen en werd hij uitgezonden naar Botswana.

Hij specialiseerde zich in de dermatologie en kon zich daardoor nuttig maken in de oprukkende epidemie van hiv/aids in Afrika. Hij werkte als dermatoloog en hiv/aidsdeskundige in Ghana en Kigali. Hij verrichtte pionierswerk bij de behandeling van hiv/aids. Toen hij in Ghana werkte, waren hiv-patiënten ernstig gestigmatiseerd en was er nauwelijks opgeleid personeel beschikbaar om behandelingen uit te voeren. Hij was een van de weinigen die bereid was om sero-positieve patiënten te verzorgen.

Van 2000-2013 was hij als dermatoloog-venereoloog en hiv/aidsspecialist werkzaam in diverse buitenlandse ziekenhuizen (o.a. Ghana, Rwanda en Slowakije).

In de periode 2003-2013 werkte hij als medisch consultant voor de PharmAccess Foundation en bezocht hij veel locaties in Afrika voor training en advisering omtrent de behandeling van hiv/aids en soa’s binnen de publieke en particuliere sector. Dit werkte als katalysator voor de verspreiding van humane en innovatieve behandelingen in de private sector in landen als Kenia, Zambia en Tanzania. Hij maakte het als zijn missie om de directe patiëntenzorg te verbeteren en wierf daartoe ook fondsen en initieerde lokale projecten. Zo kon in Ghana een laboratorium worden opgezet en dermatologie-afdelingen in Ghana, Botswana, Gabon en Zuid-Afrika.

Van 2014-2020 fungeerde hij als hoofd van de soa-polikliniek van de GGD te Amsterdam en parttime staflid bij de afdeling dermatologie van het Amsterdam Medisch Centrum. Hij had een leidende rol bij de behandeling van en de voorlichting aan risicogroepen en bij de beleidsvorming en communicatie omtrent de preventie en behandeling van soa’s.

Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten:

Vanaf 2003 vrijwilliger bij en bestuurslid van de Hoffknecht van Vuure Stichting.

2006 – 2009 bestuurslid van de Imbabazi Foundation, een kindertehuis in Rwanda.

Vanaf 2008 bestuurslid van de Koornzaayer Foundation.

2015 – 2019 voorzitter van het STI-comité bij de Dutch Society of Dermatology and Venereology.

4. De heer J. Passchier

De heer J. Passchieris benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze Koninklijke Onderscheiding voor zijn activiteiten voor de samenleving, met het zwaartepunt op het terrein van religieus leven en muziek.

Tot zijn pensionering in 2021 was de heer Passchier werkzaam als activiteitenbegeleider bij het woonzorgpark Willem van den Bergh in Noordwijk.

Vanaf 2002 is hij koster van de Witte Kerk van de Protestantse Gemeente in Noordwijkerhout en De Zilk. Hij coördineert het gebruik en de verhuur van het kerkgebouw, fungeert als contactpersoon en verricht klus- en onderhoudswerkzaamheden. Ook is hij vanaf 2021 lid van het onderhoudsteam van de begraafplaats.

Van 1975 – heden bestuurslid (1975-1985) van en vrijwilliger bij de Christelijke Muziekvereniging de Harpe Davids in Noordwijkerhout. Hij was bibliothecaris en lid van de muziekcommissie. Thans zorgt hij ervoor dat de repetitieruimte klaar is voor gebruik.

Vanaf 2021 is hij vrijwilliger bij het woonzorgpark Willem van den Bergh in Noordwijk, onderdeel van ’s Heeren Loo. Hij ondersteunt de diverse houtbewerkingsactiviteiten.

5. De heer J.L. Seijsener

De heer J.L. Seijsener is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg zijn Koninklijke Onderscheiding in de gemeente Teylingen uitgereikt, omdat hij zich daar met name verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van o.a. welzijn en zorg en religieus leven.

Hij heeft zich o.a. ingezet:

 • Voor het woonservicecentrum Stichting Buitenplaats Nieuw Schoonoord in Voorhout (vanaf 1998 bestuurslid en sinds 2010 penningmeester).
 • Voor de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Voorhout (2000 – heden), de Kringloopwinkel Voorhout en het wijkcentrum Spelewey.
 • Als mantelzorger (vanaf 2000)
 • Als vrijwilliger bij de Jeugd Clubs Voorhout (JCV), (vanaf 2002).
 • Als vrijwilliger bij de Kinderkookclub In Den Voorhoutsche Pot (vanaf 2003).
 • Vanaf 2013 is de heer Seijsener vrijwilliger bij en bestuurslid (sinds 2014) van de Stichting Erfgoed Broedercongregatie Amsterdam (en rechtsvoorganger), onderdeel van de Broedercongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten.
 • Vanaf 2018 is hij bestuurslid van de Stichting Kringloop Noordwijk en Noordwijkerhout.

6. De heer S.J.A.B. Stokkermans

De heer S.J.A.B. Stokkermans is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor verdiensten op het terrein van ondernemerschap.

De heer Stokkermans is sinds 2016 werkzaam als managing director van Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Daarvoor was hij sinds 1993 commercieel directeur van hetzelfde hotel. Hij ondersteunt veel initiatieven op het gebied van duurzaamheid, startende ondernemers, goede doelen en samenwerking.

Als eerste Nederlandse hotel trad Huis ter Duin toe tot NOW Transforming Hospitality. De heer Stokkermans faciliteert en organiseert (netwerk)bijeenkomsten en bijzondere evenementen, zoals de buitengewone vergadering van de NAVO, de komst van de Amerikaanse president Obama tijdens de nucleaire top en de ontvangst van het Nederlands elftal. Deze commerciële evenementen hadden een marketing spin-off voor Noordwijk. Ook worden veel fundraisingsevenementen gehouden in het hotel, waarbij hij zich inzet voor een zo optimaal mogelijk rendement voor de goede doelen. Hij heeft ook onbezoldigde events toegevoegd aan de agenda, zoals een volledig verzorgde ouderenmiddag en het Noordwijks Kerstdiner in samenwerking met de Voedselbank.

In 2017 werd het hotel verkozen tot het beste leerbedrijf van Zuid-Holland in de categorie horeca en in 2019 werd hij Hotelier van het Jaar. Gesteld wordt dat zijn inzet voor de (horeca)ondernemers en inwoners van Noordwijk groot is en dat hij substantieel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Noordwijk als congresbadplaats.

Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten:

2000 – 2016 bestuurslid van de Stichting Noordwijk Marketing (voorheen Noordwijk Regio Congres Bureau). Betrokkene zette zich in voor een goed leef- en ondernemersklimaat.

2003 – heden bestuurslid (2003-2020) en voorzitter (2020-heden) van de Stichting Sharing Success, die kinderen met een beperking in derdewereldlanden een vakopleiding geeft. De heer Stokkermans organiseert belangeloos het jaarlijkse fundraisingsevenement in Grand Hotel Huis ter Duin.

2012 – 2021 lid van de raad van toezicht bij de Stichting Pieterskerk Leiden. Hij zette zich in voor het behoud en de exploitatie van het monumentale pand.

2014 – 2023 voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, afd. Noordwijk.

2014 – 2023 bestuurslid van de Noordwijkse Ondernemersvereniging.

2016 – 2019 lid van de marketing board (adviesraad) bij de Stichting Noordwijk Marketing.

Vanaf 2017 voorzitter van de Nederlandse afdeling van de European Hotel Managers Association en sinds kort vicevoorzitter van de European Hotel Managers Association.

7. De heer dr.ir. H.R. Stol

De heer dr.ir. H.R. Stol is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten op het terrein van informatisering en informatievoorziening.

De heer Stol is afgestudeerd als wiskundige, met de afstudeerrichting toepassing van informatiesystemen. Vanuit zijn functie als general manager en statutair directeur bij Orga-info Nederland B.V. (1981-1986) is hij een van de pioniers geweest bij het introduceren van informatie- en automatiseringsplanning als een samenhangend geheel binnen organisaties. Deze aanpak heeft hij o.a. gebruikt bij de overheid, waaronder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Rijkswaterstaat. Deze benadering resulteerde in een gestructureerde aanpak van de ‘organisatie van de informatievoorziening’. Hij heeft deze activiteiten tot 2019 voortgezet in zijn onderneming Stol Consult.

Zijn ervaring als hoofd automatisering bij het CBS (1990-1994) was van essentieel belang om een operationeel/organisatorische afslanking te realiseren, gekoppeld aan een nieuwe technische infrastructuur die mede een administratieve lastenverlaging voor het bedrijfsleven tot doel had. Daarna werd hij in verschillende internationale statistische projecten ingezet, waarin hij het CBS en Nederland vertegenwoordigde. Over deze problematiek schreef hij diverse artikelen en hield hij lezingen in o.a. Zweden en Egypte.

Daarnaast leverde hij een belangrijke bijdrage aan de renovatie van de tweejaarlijkse Arbeidskrachtentelling. Dit onderzoek werd omgevormd tot een doorlopende enquête onder 10.000 huishoudens per maand, met een elektronische vragenlijst.

In 2000 richtte hij samen met een collega SuperCollect BV op. Dit bedrijf ontwikkelde en exploiteerde softwaresystemen voor elektronische gegevensverzameling via internet. Hij heeft een leidende rol gespeeld bij internationale projecten op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling (EDI), beleidseffect-analyse en de ontwikkeling van monitoring- en evaluatiesystemen.

In 2009 behaalde hij zijn doctorsgraad aan de Universiteit van Tilburg. Zijn proefschrift biedt een kader voor projecten op de gebieden van besturing en informatiesystemen bij overheid en bedrijfsleven.

De groepen rondom hem hebben baanbrekend werk verricht op het gebied van Evidence-based policy making (EBPM) en het ondersteunen van beslissingen voor beleidsmakers en bestuurders zoals de Stichting Transparency Challenge en de Stichting Burger en Overheid. Op het gebied van Evidence-based policy making heeft hij bij verschillende universiteiten colleges gegeven. In 2010 en 2011 doceerde hij aan de Universiteit van Tilburg en op congressen en conferenties in o.a. Brussel en Caïro over transparantie in beleidsvorming en de rol van officiële statistieken in de media. Voorts heeft hij in 2011 bijgedragen aan de Europese conferentie Eurostat Conference “Statistics for policymaking 2020” en aan de “Fifth Forum on Statistical Capacity Building for Arab Countries”. En hij heeft vele wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan.

Meneer Stol zet zich sinds 1978 onbezoldigd in voor kennisoverdracht in/voor diverse organisaties. Onder andere voor de NOVI Hogeschool heeft hij cursussen ontwikkeld en gedoceerd over informatica, informatieplanning en het ontwikkelen van informatiesystemen. Ook heeft hij in samenwerking met o.a. de Stichting Burger en Overheid cursusprogramma’s ontwikkeld over o.a. burgerparticipatie en transparantie in de politiek. Deze activiteit loopt nog steeds. Voorts gaf hij tientallen lezingen voor internationale gezelschappen over projecten op het gebied van administratieve lastenvermindering met behulp van ICT en de rol van de statistiek bij transparantie in het bestuur.

De heer Stol ontplooit/ontplooide daarnaast vele vrijwillige activiteiten:

Van 2000 – 2020 voorzitter in de destijds nieuwe politieke partij Leefbaar Delft. Hij heeft voor zowel Leefbaar Delft, VVD Delft, VVD Noordwijk en Lijst Salman bijgedragen aan het opstellen van het verkiezingsprogramma.

Vanaf 2011 voorzitter van de Stichting Liberale Kring.

Vanaf 2014 voorzitter van de Stichting Platform Initiatief Noordwijk (PIN). De stichting heeft tot doel de burger te betrekken bij het beleid en de uitvoering en het bevorderen van de transparantie van het Noordwijkse bestuur.

Vanaf 2017 voorzitter van de Socius Noordwijk-Bollenstreek.

Verder was/is hij vrijwillig actief bij Belangenvereniging Wateringsepoort (Delft); Politieke Vereniging “Leefbaar Delft”; Stichting Kunst in Duin; De Oude Dorpskern (Noordwijk); Stichting Verplaats Windmolens Hollandse Kust en Stichting Burger & Overheid.

8. De heer drs. P.C. Thio

De heer drs. P.C. Thio is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor verdiensten op het terrein van de gezondheidszorg.

De heer Thio was directeur-eigenaar van 21 apotheken en is sinds 2000 zelfstandig werkzaam als directeur van Thio Pharma Groep. Daarnaast is hij directeur van Octofarma, een keten van 6 apotheken.

In 2004 ontwikkelde hij samen met een huisarts het concept Gezondheidszorg Onder Een Dak (GOED), dat in 2007 in Ridderkerk werd gerealiseerd. Huisartsen, ziekenhuisspecialisten, fysiotherapeuten, GGZ, thuiszorg, kraamzorg, jeugdzorg, een diagnostisch centrum en een apotheek in hetzelfde pand, het gezondheidscentrum. Gesteld wordt dat in die tijd deze vorm van zorg in de eerstelijn nog nergens werd aangeboden in Nederland en dat mede op basis van deze ervaringen meer publieke gezondheidscentra zijn opgezet.

Van 2011 tot 2020 heeft de heer Thio intensief samengewerkt met verschillende ouderenzorginstellingen om de farmaceutische zorg aan ouderen te verbeteren. Hij ontwikkelde de Medicijnkaart, een automatisch verpakte kaart met de persoonlijke gegevens en alle medicijnen die een patiënt gedurende een week gebruikt. Het product is een innovatieve oplossing voor de verbeterde levering en toediening van geneesmiddelen waarbij veiligheid, gebruikersgemak, werkdrukreductie voor het zorgpersoneel en minder medicatieverspilling centraal staan. Inmiddels worden activiteiten ondernomen om de Medicijnkaart ook landelijk uit te rollen.

Daarnaast heeft hij zich hard gemaakt voor het verbeteren en het doorontwikkelen van het elektronisch voorschrijfsysteem. Hierdoor werden de specialisten in de ouderengeneeskunde ontzorgd en konden de patiënten beter geholpen worden.

Zijn inzet is gericht op de ziektepreventie en het gezond ouder worden. Samen met enkele medisch specialisten, patiënten en direct betrokkenen heeft hij sinds 2016 meerdere initiatieven ontplooid. Op het gebied van preventieve zorg van hart- en vaatziekten ontwikkelde hij in samenwerking met medisch specialisten een algoritme, waarmee de deelnemers aan een expeditie (de beklimming van de Kilimanjaro) vooraf werden getest om het risico op hartproblemen tijdens de expeditie te voorkomen. In de jaren daarna is het instrumentarium doorontwikkeld en thans richt men zich op het inzetten van het algoritme in de huisartsenpraktijk. Ook ontwikkelde hij mede vaccins voor immunotherapie bij de behandeling van tumoren en is hij thans bezig om de pharmacogenetica voor een groter publiek te ontsluiten zodat het juiste geneesmiddel, passend bij het DNA-profiel van een patiënt, wordt voorgeschreven.

De heer Thio werkt vaak op Pro-deobasis en zorgt ervoor dat de verzamelde kennis en kunde in het publieke domein beschikbaar komt. Gesteld wordt dat hij op deze gebieden een voorloper is in Nederland en dat mede door zijn initiatieven de branche van de openbare apotheken is vernieuwd.

Daarnaast ontplooide hij de volgende activiteiten:

2005 – 2019 medeoprichter en lid van de Vereniging Associatie van Ketenapotheken (ASKA) te Leidschendam. De vereniging zet zich in voor de belangenbehartiging van ketenapotheken. Ook leverde hij in 2010 een bijdrage aan het geneesmiddelenbeleid van het ministerie van VWS.

2014 – juli 2020 lid van de Commissie Financiën van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).

Tijdens de corona-pandemie stond de heer Thio garant voor de kosten van het opzetten en inrichten van bezoekershuisjes bij een zorginstelling, waardoor bewoners toch hun geliefden konden ontmoeten ondanks de sluiting van de verpleeghuizen.

Tot slot draagt de heer Thio belangeloos bij aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

9. Mevrouw M.J. Vink – van den Berg

Mevrouw M.J. Vink – van den Berg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor verdiensten op het terrein van o.a. ondernemersbelangen, cultuur en religieus leven.

Mevrouw Vink is zelfstandig ondernemer en mede-eigenaar van Vink Multimedia in Noordwijkerhout. Sinds 1998 is zij werkzaam als internationaal medisch hulpverlener en centralist bij de alarmcentrale EuroCross Assistance.

Daarnaast ontplooide/ontplooit zij de volgende activiteiten:

Vanaf 1993 is zij vrijwilliger bij de r.-k. parochiefederatie Sint Maarten. Mevrouw Vink is actief voor de parochiekerk Sint Jozef. Zij was lid van de werkgroepen ‘Doopsel’, ‘Eerste Heilige Communie’ en ‘Vormsel’. Verder is zij hoofd- en eindredacteur van het regioparochieblad ‘Zevenblad’ voor de 7 parochiekernen in de zuidelijke Duin- en Bollenstreek. Hiervoor coördineert zij tevens de uitgifte en de bezorging. Ook is zij initiatiefnemer en beheerder van de regionale website en daarvoor van de website van de lokale parochies St. Jozef en St. Victor.

1994 – 1999 vrijwilliger bij en bestuurslid van de Toneelvereniging ODI te Noordwijkerhout. Zij was o.a. verantwoordelijk voor pr en communicatie en de daarvoor ingestelde commissie. Zij verzorgde o.a. het blad ODIDON, maakte affiches en schreef berichten voor de media. Daarnaast hielp zij bij het verzamelen van rekwisieten en kleding voor uitvoeringen. Bovendien trad zij op als regieassistente en souffleuse.

Vanaf 1996 vrijwilliger bij de carnavalsvereniging ‘De Kaninefaaten’ in Noordwijkerhout. Mevrouw Vink is medeorganisator van de ‘Boerenbruiloft’ en de bijbehorende maaltijd. Verder is zij jurylid van de Tonneproscommissie en lid van de commissie Carnavalsattenties voor mensen die niet in staat zijn om deel te nemen aan de openbare carnavalsviering. Samen met haar echtgenoot vormde zij in 2016-2017 het prinsenpaar Prins Music en Prinses Passie der Kaninefaaten.

2001 – 2009 vrijwilliger bij de St. Victorschool te Noordwijkerhout. Zij was o.a. actief als luizen- en voorleesmoeder. Daarnaast was zij medeorganisator van de straatspeeldag.

2003 – heden vrijwilliger bij en bestuurslid (2014-2019) en penningmeester (2019-heden) van de Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging (N.O.V.). Zij was lid van de evenementencommissie en medeorganisator van o.a. de jaarlijkse braderie, de zomeractiviteiten en de Sinterklaasintocht. Verder was zij de initiatiefnemer en drijvende kracht achter de gezamenlijke acties van de detailhandel in Noordwijk en omgeving zoals de ‘Noordwijkse Cadeaubon’, de ‘Coronashop lokaal actie’ en de ‘Noordwijkcard’. In Noordwijkerhout beheert zij de ‘Noffiezegel’, een spaaractie om het lokaal winkelen in de dorpskern te bevorderen. Vanuit de vereniging is zij tevens afgevaardigde bij de Maatschappelijke Alliantie van de Gemeente Noordwijk in coronatijd en tevens lid van de agendacommissie.

2005 – 2010 initiatiefnemer, medeoprichter en secretaris van de Stichting MeerMeike.

2011 – heden organisator van een jaarlijkse reis uit Noordwijkerhout naar de ‘Great Dorset Steam Fair’ te Tarrant Hinton (Verenigd Koninkrijk). Dit is ‘s werelds grootste erfgoedevenement.

2015 – heden initiatiefnemer, medeoprichter en penningmeester van de Stichting de Passie van Noordwijkerhout. Deze stichting beoogt culturele voorstellingen voor iedereen toegankelijk te maken. Zij is tevens medeorganisator van het gelijknamige evenement en verantwoordelijk voor de fondsenwerving.

Vanaf 2017 vrijwilliger bij het CDA, afdeling Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk en thans raadslid van de gemeente Noordwijk.