Schade melden

Heeft u schade en bent u van mening dat de gemeente Noordwijk hiervoor aansprakelijk is? Dan kunt u hiervoor de gemeente aansprakelijk stellen.

Online schade melden als persoon (DigiD)

Online schade melden als bedrijf (eHerkenning)

Heeft u uw aanvraag via DigiD of eHerkenning gedaan? Dan is het mogelijk de status van uw aanvraag te bekijken op Mijn Noordwijk.

Naar Mijn Noordwijk

Schadebeoordeling

Verzekeringszaken beoordeelt uw claim. Vindt de gemeente ook dat zij aansprakelijk is? Dan krijgt u de schade vergoed. Bij letselschade wordt altijd de verzekeraar van de gemeente ingeschakeld. Bij autoschade moet u altijd eerst uw eigen verzekeraar op de hoogte te stellen.

Voorwaarden

De schade moet zijn ontstaan door een fout of gebrek die de gemeente kan worden toegerekend.

 • De gemeente heeft bijvoorbeeld schade veroorzaakt door slecht onderhoud aan:
  • gemeentelijke gebouwen;
  • gemeentelijke wegen, pleinen of openbaar groen;
  • de riolering op openbaar terrein.
 • Schade aan woningen veroorzaakt door reconstructiewerkzaamheden aan de riolering en/of wegen, uitgevoerd in opdracht van de gemeente.

 De gemeente is niet aansprakelijk als:

 • U waarschuwingen of andere maatregelen van de gemeente genegeerd heeft.
 • De gemeente nog niet op de hoogte was van de schade veroorzakende situatie. (Deze schadeveroorzakende situatie is kort ervoor ontstaan)
 • De gemeente pas kort op de hoogte was van de situatie en nog geen passende maatregelen kon nemen.

 Aanpak

Vermeld bij uw schademelding altijd:

 • Een omschrijving van de gebeurtenis met datum en tijdstip van het voorval.
 • De precieze plek waar het gebeurde.
 • Een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening of offerte voor herstel van de reparatie).
 • Eventueel een getuigenverklaring met naam en contactgegevens.
 • Foto's van de situatie en foto’s van de schade.
 • Uw naam en adres.
 • Uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent.
 • Uw e-mailadres.
 • Uw IBAN-nummer.

Termijn, bezwaar en beroep

Na uw melding krijgt u binnen 1 week een ontvangstbevestiging. Uiterlijk 4 weken na het indienen van uw claim krijgt u bericht over het ingenomen standpunt over de eventuele aansprakelijkheid van de gemeente. U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u de zaak voor de burgerlijke rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.