Ongedierte bestrijden

Ongedierte zorgt soms voor overlast. Heeft u overlast in uw huis of tuin? Neem dan contact op met een particulier ongediertebestrijdingsbedrijf voor het bestrijden van ongedierte. De gemeente heeft in beginsel geen bestrijdingsplicht. Alleen als er gevaar voor de volksgezondheid is, kan de gemeente in sommige gevallen optreden. Optreden gebeurt dan op grond van bepalingen uit de Woningwet en het Bouwbesluit 2012

Aanpak

Bijennest

Een bijennest kunt u het beste laten weghalen door een imker.

Ongedierte

Overlast van ongedierte kunt u ook op verschillende manieren zelf bestrijden. Denk bij ongedierte aan bijvoorbeeld:

  • bladluizen
  • kakkerlakken
  • kevers
  • mieren
  • mollen
  • muizen
  • wespen

Informeer bij het Meldpunt Ongedierte naar de mogelijkheden.

Ratten

Het is belangrijk om ratten zo min mogelijk aan te trekken. Dit betekent dat u bijvoorbeeld geen etensresten, oud brood enzovoort moet weggooien op voor ratten bereikbare plaatsen. Ook is het van belang om ratten zoveel mogelijk te weren uit de woonomgeving. Er zijn allerlei manieren om ratten te weren. Informeer bij het Meldpunt Ongedierte naar de mogelijkheden.

Ongedierte bestrijden in openbare ruimte

Bij overlast van ongedierte in de openbare ruimte bestrijdt de gemeente. Bladluizen in bomen bestrijden we met larven van gaasvliegen. Hiervoor hangen we zakjes met larven van de gaasvliegen in de haag. Bijennesten en nesten van de eikenprocessierups worden door de gemeente verwijderd.

Ziet u een nest in de openbare ruimte? Onderneem dan zelf geen actie maar meld dit bij de gemeente. U kunt online een melding indienen via fixi.nl of de app Fixi. Kijk bij de veelgestelde vragen hoe u een melding maakt. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000.