Gevels reinigen

Wilt u de gevel van uw gebouw reinigen? Dan moet u dit melden. Dit doet u bij het Omgevingsloket online.

Online een melding doen via omgevingsloket.nl

Watervergunning

Werkt u vlak bij open water, zoals een sloot? Het afvalwater mag daar niet in terechtkomen. Kunt u dit niet voorkomen? Dan heeft u misschien een watervergunning nodig. Die kunt u ook aanvragen via het Omgevingsloket online.

Monument

Is uw pand aangemerkt als een monument? Dan kan op grond van de Wabo of de Erfgoedverordening ook een vergunning nodig zijn. Doe hiervoor de vergunningcheck via het Omgevingsloket online.

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem voor meer informatie contact op met de ODWH via +31 71 40 83 100. Of kijk op odwh.nl