Gevels reinigen

Wilt u de gevel van uw gebouw reinigen? Dan moet u dit melden.

Online een melding doen via omgevingsloket.nl

Van gebouwen of bruggen moet af en toe de buitenkant schoongemaakt worden. Dit kan zorgen voor milieuoverlast. Bijvoorbeeld als u het afvalwater laat wegstromen in de bodem of het riool. Ook kunnen anderen last hebben van het geluid van de schoonmaakapparaten. Of van het vrijkomende stof. Daarom moet u het melden als u een gevel gaat reiningen.

Watervergunning

Werkt u vlak bij open water, zoals een sloot? Het afvalwater mag daar niet in terechtkomen. Kunt u dit niet voorkomen? Dan heeft u misschien een watervergunning nodig.

Ramen lappen

Schoonmaakwerk dat vaak terugkomt zoals ramen lappen, hoeft u niet melden.

Monument

Is uw pand aangemerkt als een monument? Dan kan op grond van de Wabo of de Erfgoedverordening ook een vergunning nodig zijn. Doe hiervoor de check via het Omgevingsloket online.

Er kunnen regels worden gegeven waar u zich aan moet houden bij de schoonmaak. Zoals bijvoorbeeld:

 • Welke schoonmaakmethode en welke schoonmaakmiddelen u mag gebruiken.
 • Hoe u voorkomt, dat het afvalwater in de bodem terechtkomt.
 • Hoe u het afvalwater moet afvoeren.

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor informatie kunt u contact opnemen met de ODWH via +31 (0)71 40 83 100 of kijken op odwh.nl

Zo meldt u het reinigen van gevels:

 • U kunt online een melding via omgevingsloket.nl
 • Log in: 
 • Geef uw melding door. U geeft onder andere door:
  • Uw naam en adres en eventueel die van het reinigingsbedrijf.
  • Waar en wanneer de gevels gereinigd worden.
  • Waarom de reiniging nodig is (bijvoorbeeld vanwege een grote schoonmaak).
  • Hoe u gaat schoonmaken (de reinigingsmethode) en waarom u hiervoor kiest.
  • Hoe u de afvalstoffen gaat afvoeren.
  • Als u (afval)water gaat lozen: welke afvalstoffen in het water zitten en hoe u het water gaat lozen.