Bodemonderzoek

Het doel van een bodemonderzoek is vaststellen of er bodemverontreiniging op een perceel aanwezig is. U kunt bijvoorbeeld een bodemonderzoek laten uitvoeren bij de (ver)koop of bouw van een bedrijfspand. Ook voor een omgevingsvergunning moet u soms een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Wilt u een bodemonderzoek laten uitvoeren? Controleer dan of het onderzoeksbureau waaraan u de opdracht verleent met erkende veldwerkers werkt. Op bodemplus.nl kunt u dit nagaan. Als een bodemonderzoek niet door een erkend veldwerker is uitgevoerd, wordt dit onderzoek niet geaccepteerd voor een omgevingsvergunning.

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem voor meer informatie contact op met de ODWH via +31 71 40 83 100. Of kijk op odwh.nl