U en de Raad

Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Zij komen graag in contact met burgers, verenigingen, bedrijven en organisaties. Om zo op de hoogte te zijn van wat er leeft in de gemeente Noordwijk.

Kerntaken gemeenteraad

Heeft u iets te melden aan onze raadsleden of opmerkingen over onderwerpen die op de politieke agenda staan? Dan kunt u bij de gemeenteraad terecht. Hun kerntaken zijn:

  • vertegenwoordigen van inwoners;
  • controleren van het college;
  • vaststellen van nieuwe regels en beleid.

De gemeenteraad organiseert ook rondetafelgesprekken en werkbezoeken. Om zo te spreken met burgers, verenigingen, bedrijven en organisaties.

Aanpak

De raadsleden willen uw mening, ideeën en initiatieven graag horen. U kunt op verschillende manieren in contact komen met raadsleden.

Mailen, bellen of een brief sturen

Wilt u contact opnemen met een individueel raadslid of een fractie? Kijk dan eerst op onze pagina Wie is Wie. De medewerkers van de griffie zijn de ambtenaren van de gemeenteraad. Als u in contact wilt komen, kunt u naar griffie@noordwijk.nl mailen. Of bel naar +31 71 36 60 429 op maandag t/m donderdag van 9:00 - 17:00 uur en op vrijdag van 9:00 - 13:00 uur.

Een brief kunt u sturen naar het volgende adres:

Griffie Noordwijk
Postbus 298
2200 AG Noordwijk

Uw e-mail of brief vindt u dan meestal terug onder de ingekomen stukken.

Inspreken bij rondetafelgesprekken

U kunt inspreken bij een rondetafelgesprek. De vergaderdata van de rondetafelgesprekken vindt u op de vergaderkalender. Wilt u inspreken? Dan kunt u zich vóór 12:00 uur op de dag van het rondetafelgesprek via griffie@noordwijk.nl aanmelden. Vermeld in uw e-mail uw naam en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

Aan het begin van het rondetafelgesprek kunt u zich melden bij de griffier of de voorzitter. De griffier is de 1e adviseur van de gemeenteraad. De griffier van de gemeenteraad is Marië Fabbricotti. Zij woont alle raadsvergaderingen bij en geeft leiding aan de griffie.

Fractiespreekuur voor inwoners

Eens per maand op de donderdag is er een fractiespreekuur voor inwoners. Dit is in de week voor de raadsvergadering in het gemeentehuis Noordwijk van 18:45 – 19:30 uur. Voor dit spreekuur moet u zich vóór donderdag 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl aanmelden. Meer informatie vindt u op de kalender van de gemeenteraad.

Zienswijze

U kunt uw zienswijze op een plan of besluit bekend maken.

Petitie

U kunt een petitie of handtekeningenactie houden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de griffie via het e-mailadres griffie@noordwijk.nl

Of bel naar +31 71 36 60 429 op maandag t/m donderdag van 9:00 - 17:00 uur en op vrijdag van 9:00 - 13:00 uur.