Vraag en antwoord schade na een calamiteit

Je bent slachtoffer geworden van een calamiteit (gebeurtenis) en hebt schade. Met deze informatie weet je wat je kunt doen.

Is je schade verzekerd?

Sommige gebeurtenissen kun je verzekeren en sommige niet. Per gebeurtenis wordt bepaald of en hoe je schade vergoed wordt. De gemeente kan op jouw verzoek je schade registreren. Dit gaat alleen om registratie en wil niet zeggen dat je schade ook vergoed wordt door de gemeente.

Als je verzekerd bent, moet je altijd contact opnemen met je verzekeraar. De registratie van de schade verloopt via een coördinator van je verzekeraar. De Salvage coördinator is op de plaats van de gebeurtenis aanwezig. Je kunt met de coördinator ook afspraken maken, bijvoorbeeld als je niet meer in je huis kunt.

Als het om een schade gaat waarvoor je niet verzekerd bent dan zijn de gevolgen van de schade voor jou.

Als door een calamiteit je huis niet meer bewoonbaar is of de situatie in de omgeving te gevaarlijk is, moet je ergens anders onderdak vinden.

  • Probeer eerst om onderdak te vinden bij familie, vrienden of kennissen.
  • Is de schade verzekerd, dan bieden sommige verzekeringspolissen de mogelijkheid om op kosten van de verzekeringmaatschappij tijdelijk in een hotel of pension te wonen. Bespreek dit eerst met je verzekeraar.
  • De gemeente kan je helpen als je geen opvang kan vinden. Bij de opvanglocatie(s) zijn hulpverleners van verschillende organisaties aanwezig die je meer kunnen vertellen.
  • Als je schade verzekerd is, bepaalt je verzekeraar of en hoe de schade vergoed wordt. De gemeente heeft hier geen rol in.
  • Is de schade wel verzekerbaar maar heb je deze niet verzekerd dan krijg je de schade waarschijnlijk niet vergoedt. Je bent zelf verantwoordelijk om eventuele schade van een gebeurtenis te verzekeren. 
  • Na een gebeurtenis (ramp) kan het voorkomen dat de Minister van Binnenlandse Zaken besluit de Wet tegemoetkoming schade bij rampen te activeren. Dit houdt in dat de schade (gedeeltelijk) vergoed kan worden uit het Rampenfonds. Op de website Overheid.nl lees je hier meer over.

De gemeente gebruikt de meldingen om een totaalbeeld te krijgen van de omvang van de schade. En doet afhankelijk van de situatie een gezamenlijk beroep op het Rampenfonds (indien deze is opengesteld).

Naast de registratie bij je gemeente, meld je de schade ook bij je verzekeraar. Je verzekeraar behandelt de schade in overleg met jou.

  • Het risico om de gevolgen van een gebeurtenis wel of niet te verzekeren, ligt bij jou. Heb je geen verzekering afgesloten dan is de schade voor eigen rekening.
  • Als je schade niet verzekerd is en niet verhaalbaar, dan kun je een beroep doen op vergoeding van de schade uit het Rampenfonds. Daarvoor moet dit Rampenfonds wel opengesteld zijn door de Minister van Binnenlandse Zaken op basis van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen.

De gemeente houdt je op de hoogte van het verdere verloop van het proces. Is jouw schade verzekerd dan gaat de eventuele uitbetaling van de schade via de verzekeraar.