S. (Suzanne) van Teijlingen

Fractie

MetLef, raadslid

Nevenfuncties bezoldigd

  • Coördinator Woonruimteverdeling voor de Zaanse woningcorporaties
  • Zittingslid voor de Huurcommissie
  • Werkzaam bij Living Today

Nevenfuncties onbezoldigd

  • CV de Keiebijters van Sint Bavo (penningmeester)
  • Stichting Nyce (penningmeester)
  • Het Raamwerk (vrijwilliger)

Contactgegevens

E-mailadres:                      s.vanteijlingen@raadnoordwijk.nl