Geld voor volwassenen voor laptop, smartphone of sport- en cultuur

Heb je geld nodig voor een laptop, smartphone of sport- en cultuuractiviteiten? De gemeente Noordwijk heeft speciale regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Hieronder kan je meer lezen over de financiële bijdragen voor volwassenen.

Online een regeling aanvragen (DigiD)

Hulp bij aanvragen nodig?

Heb je vragen? Neem dan contact op met onze minima-adviseurs van de gemeente Noordwijk. Je kan mailen of met ons Klantcontactcentrum bellen via +31 71 36 60 000. Zij verbinden je dan door met onze minima-adviseurs. Samen met jou bekijken we de mogelijkheden of helpen wij je bij het invullen van een aanvraagformulier.

Mailen Bellen

Regelingen

Voor volwassenen zijn er onderstaande regelingen.

Computer

Voor volwassenen vanaf 18 jaar die zelfstandig wonen, kan je per huishouden een eenmalige bijdrage krijgen van € 400,- (1x per 3 jaar). De bijdrage bedraagt € 200,- als het eigen vermogen hoger is dan € 3000,-. De bijdrage kan je gebruiken voor de aankoop of reparatie van:

 • een computer;
 • een laptop;
 • een Ipad;
 • een smartphone;
 • een mobiele telefoon;
 • een vaste telefoon;
 • een printer of;
 • software.

Je krijgt de bijdrage als saldo op de NoordwijkPas. Met de gemeentelijke bijdrage op jouw NoordwijkPas kan je betalen bij de onderstaande aangesloten winkels:

 • Electro World Gebra Noordwijkerhout
 • PremiumPC
 • Smart Phone Noordwijk

Sport- en cultuuractiviteiten

Het Volwassenenfonds vergoedt voor volwassenen tot een maximum bedrag van € 225,- per jaar voor sport of cultuur. De bijdrage bedraagt € 200,- als het eigen vermogen hoger is dan € 3000,-. Er kan geen aanvraag voor beiden worden gedaan. Mocht er na het betalen van de contributie, geld over zijn, dan is het mogelijk om voor het resterende bedrag attributen aan te schaffen met een waardebon tot een maximaal van € 50,-.

Er vindt een inkomenstoets plaats door de minima-medewerker van de gemeente Noordwijk. Voor een uitkering moeten volwassenen een inkomen hebben van maximaal 120% van de bijstandsnorm. Het Volwassenfonds Sport & Cultuur vergoedt de contributie rechtstreeks aan de sport- of cultuuraanbieder. Een aanvraag is 1 jaar geldig. Contributies kunnen niet met terugwerkende kracht worden betaald. Voor teamsporten, die werken met een sportseizoen, wordt per seizoen vergoed.

Inkomen minima (1 januari 2024)

Leefsituatie Maximaal netto inkomsten per maand exclusief vakantietoeslag
Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 2.090,81
Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.463,57
Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.463,57
Echtpaar (pensioengerechtigd) € 2.202,84
Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd) € 1.625,37
Alleenstaande (pensioengerechtigd) € 1.625,37