Geld voor volwassenen voor laptop of smartphone

Heb je geld nodig voor een laptop of smartphone? De gemeente Noordwijk heeft speciale regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Hieronder kan je meer lezen over de financiële bijdrage voor een laptop of smartphone.

Hulp bij aanvragen nodig?

Heb je vragen? Neem dan contact op met onze minima-adviseurs van de gemeente Noordwijk. Je kan mailen. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Zij verbinden je dan door met onze minima-adviseurs. Samen met jou bekijken we de mogelijkheden of helpen wij je bij het invullen van een aanvraagformulier.

Bellen Mailen Online een regeling aanvragen (DigiD)

Regeling

Voor volwassenen vanaf 18 jaar die zelfstandig wonen, kan je per huishouden een eenmalige bijdrage krijgen van € 400,- (1x per 3 jaar) voor aankoop of reparatie van:

 • een computer;
 • een laptop;
 • een Ipad;
 • een smartphone;
 • een mobiele telefoon;
 • een vaste telefoon;
 • een printer of;
 • software;
  • met de gemeentelijke bijdrage op jouw NoordwijkPas kan je betalen bij de onderstaande aangesloten winkels:
   • Electro World Gebra Noordwijkerhout;
   • PremiumPC;
   • Smart Phone Noordwijk.

De bijdrage bedraagt € 200,- als het eigen vermogen hoger is dan € 3000,-.

Voorwaarden

Inkomen minima (1 juli 2023)
Leefsituatie Maximaal netto inkomsten per maand exclusief vakantietoeslag
Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.981,34
Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.386,95
Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.386,95
Echtpaar (pensioengerechtigd) € 2.101,70
Alleenstaande (pensioengerechtigd) € 1.547,74