Geld voor senioren voor computer, witgoed en andere zaken

Heb je geld nodig voor abonnementen, sport- en cultuuractiviteiten, witgoed of een computer? De gemeente Noordwijk heeft speciale regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Hieronder kan je meer lezen over de financiële bijdragen voor senioren.

Hulp bij aanvragen nodig?

Heb je vragen? Neem dan contact op met onze minima-adviseurs van de gemeente Noordwijk. Je kan mailen. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Zij verbinden je dan door met onze minima-adviseurs. Samen met jou bekijken we de mogelijkheden of helpen wij je bij het invullen van een aanvraagformulier.

Bellen Mailen Online een regeling aanvragen (DigiD)

Regelingen

Voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben, zijn er de volgende regelingen:

Deelname aan de samenleving

Er is een bijdrage van € 100,- beschikbaar voor deelname aan de samenleving. Denk aan:

 • lidmaatschap voor bonden;
 • lidmaatschap voor de bibliotheek;
 • abonnement internet;
 • tuinonderhoud of;
 • kosten Arriva.

Sport- en cultuuractiviteiten

Voor sport- en cultuuractiviteiten kunnen senioren een tegemoetkoming krijgen. De hoogte van de bijdrage bepalen we per persoon en per situatie.

Witgoed

Er is een eenmalige bijdrage van € 400,- (1x per 3 jaar), voor aankoop of reparatie van bijvoorbeeld:

 • een koelkast;
 • een wasmachine of;
 • een stofzuiger;
  • met de gemeentelijke bijdrage op uw NoordwijkPas kunt u betalen bij de onderstaande aangesloten winkels:
   • Joop Faase;
   • Electro World Gebra.

Voor de computer- en witgoedregeling is de uitbetaling maximaal 1x per 3 jaar. De bijdrage bedraagt € 200,- als het eigen vermogen hoger is dan € 3.000,-.

Computer

Je kan een eenmalige bijdrage krijgen van € 400,- (1x per 3 jaar), voor aankoop of reparatie van:

 • een computer;
 • een laptop;
 • een Ipad;
 • een smartphone;
 • een mobiele telefoon;
 • een vaste telefoon;
 • een printer of;
 • software;
  • met de gemeentelijke bijdrage op jouw NoordwijkPas kan je betalen bij de onderstaande aangesloten winkels:
   • Electro World Gebra Noordwijkerhout;
   • PremiumPC;
   • Smart Phone Noordwijk.

Voor de computer- en witgoedregeling is de uitbetaling maximaal 1x per 3 jaar. De bijdrage bedraagt € 200,- als het eigen vermogen hoger is dan € 3.000,-.

Voorwaarden

Inkomen minima (1 juli 2023)
Leefsituatie Maximaal netto inkomsten per maand exclusief vakantietoeslag
Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.981,34
Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.386,95
Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.386,95
Echtpaar (pensioengerechtigd) € 2.101,70
Alleenstaande (pensioengerechtigd) € 1.547,74