Bijstandsuitkering aanvragen

Heb je geen of weinig inkomen? En zijn er geen andere voorzieningen waarop je aanspraak kan maken? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Je krijgt de bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet. Wanneer je een bijstandsuitkering ontvangt, heb je een aantal verplichtingen waar je aan moet voldoen.

Aanpak

De taken op het gebied van sociale zekerheid heeft de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Neem daarom contact op met de ISD Bollenstreek via +31 800 95 67 000.

Gepensioneerd

Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank als je de pensioengerechtigde leeftijd al hebt.

Afhandeling

Je krijgt een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst bij de ISD Bollenstreek. Daar hoor je welke rechten en plichten bij een uitkering horen. Je moet in ieder geval bij werk.nl ingeschreven zijn. Als je jonger dan 27 jaar bent, gelden er speciale regels. Na afloop van de bijeenkomst ontvang je een uitnodiging voor een persoonlijk meldingsgesprek en het aanvraagformulier.

Termijn

Als jouw dossier compleet is ingeleverd, ontvang je binnen 8 weken een beslissing.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 800 95 67 000. Of kijk op isdbollenstreek.nl.